Mario Dučić

Više vjere ili više poslušnosti?

Propovijed na temu: Više vjere ili više poslušnosti?

Mario Dučić

Čuvajmo se odnosnih grijeha

Čuvajmo se odnosnih grijeha

Bonnie Dučić

Zadržavanje prisutnosti

Zadržavanje prisutnosti

Rebecca Batista

Misija duhovnog ratovanja

Misija duhovnog ratovanja

Maro Pinčević

Pozvan od Boga

Bog želi da znaš da te je On pozvao i da ima suvereni plan za tvoj život.

Mario Dučić

Kako ostati razborit u svijetu ludila

Kako ostati razborit u svijetu ludila?

Mario Dučić

Ispravno traženje Isusa

Kako ispravno tražiti Isusa?

Jeff Roper

Vjernost Božja u ispunjavanju obećanja

Vjernost Božja u ispunjavanju obećanja - Ps 143

Mario Dučić

(Ne)moguća misija

Bog uzdiže novu generaciju Daniela, koji će ući i zaposjesti te promijeniti pojedince i društvo – jeste li to upravo vi!?

Mario Dučić

Treba da se rodite nanovo, odozgor!

Trebaš se nanovo roditi

Dobrodošli u CCE

Prijavite se sa svojim korisničkim imenom ili email adresom i lozinkom, kako biste mogli koristiti usluge ovog web sitea.

CCE na društvenim mrežama