Search
Close this search box.

Jochen Geiselhart

Božanska prijateljstva

Prijatelji su drage veze i mogu biti dar od Boga! Kako imamo smislena i blagoslovljena prijateljstva?

Mario Dučić

On je živ… – Uskršnji program

On je živ... - Uskršnji program

Mario Dučić

Postojani – u miru sa svima – posvećeni

Naša nagrada je da ćemo jednog dana uskoro vidjeti Gospodina, ali sada trebamo gledati u Njega vjerom te unatoč poteškoćama u našoj utrci ne smijemo odustati već ustrajati u težnji za mirom sa svima i čistoći pred Bogom…

Ivan Rukavina

Bog reda naspram kaosa

Bog je postavio cijeli svemir u red. Bezbroj drugih primjera iz svemira i prirode koje potvrđuje znanost daje nam nepobitan dokaz da je cijeli svemir, cijela priroda i sve što je stvoreno stavljeno pod savršen red i sklad.

Danil Semenenko

Duhovni magnet

Isus je uvijek privlačio ljude k sebi. Snaga Duha Svetoga spaja ljude i stvara jedinstvenu cjelinu u Kristu Isusu. Koja je snaga evanđelja? Što ljude privlači Kristu?

Mario Dučić

 Božja ljubavna disciplina

Predmet Božje discipline pune ljubavi prema Njegovoj djeci jedna je od najpraktičnijih istina u Bibliji koju možemo razumjeti i primijeniti. Ako to ne razumijemo, nećemo ustrajati kada nas stignu kušnje, kao što sigurno hoće…

Mario Dučić

Kršćanska maratonska utrka

Kršćanski život je cjeloživotna, iscrpljujuća utrka koja uključuje dugačka brda na koja se treba popeti i neke teško prohodne močvare kroz koje nam treba proći. Da bismo stigli do kraja potrebna nam je samodisciplina ...

Toni Mrvič

Biblijski odnos između supružnika

Ljubav i poštovanje prema supružniku izražavaju moju ljubav i poštovanje prema Bogu. Kako iskazati ljubav i poštovanje na biblijski način...

Mario Dučić

Ohrabrenje u životnim olujama 2

Obeshrabrenje je jedno od Sotoninih najvećih oruđa, zbog kojeg mnogi u kršćanskoj službi odustaju i napuštaju službu. Svi trebamo iskusiti Božje ohrabrenje unutar razno raznih životnih oluja. Kako ga iskustveno primiti i podijeliti dalje s drugima?

Mario Dučić

Ohrabrenje u životnim olujama

Obeshrabrenje je jedno od Sotoninih najvećih oruđa, zbog kojeg mnogi u kršćanskoj službi odustaju i napuštaju službu. Svi trebamo iskusiti Božje ohrabrenje unutar razno raznih životnih oluja. Kako ga iskustveno primiti i podijeliti dalje sa drugima?
CCE text left

Dobrodošli u CCE

Prijavite se sa svojim korisničkim imenom ili email adresom i lozinkom, kako biste mogli koristiti usluge ovog web sitea.

CCE na društvenim mrežama