Božja bojna oprema: mač Duha

Protivnik ima različito oružje sa sobom, ali jedino s kojim može udariti je mač. U Efežanima 6, 16-17 jasno se govori o opremi koju svaki pojedinac treba obući i nositi. Kao i svaki vojnik, moramo nositi mač Duha da bismo se mogli oduprijeti vremenu i kušnjama u koje upadamo. Sotona obilazi oko nas kako bi nas porazio, ali uz Božju opremu i mač Duha možemo se oduprijeti.

Podijeli, pošalji, isprintaj

Komentiraj

Dobrodošli u CCE

Prijavite se sa svojim korisničkim imenom ili email adresom i lozinkom, kako biste mogli koristiti usluge ovog web sitea.

CCE na društvenim mrežama