Smatramo da je za kvalitetan život crkve potrebno aktivno i stalno osposobljavati sve vjernike i voditelje. Kroz razne metode podučavamo vjernike o njihovim darovima te ulozi u društvu i crkvi. (2 Tim 2.1-2; Ef 4.11-13)