Prihvaćamo biblijske principe međusobne podložnosti te posebno odgovornosti nekome. Vjerujemo da smo pozvani nositi bremena jedni drugih. Tako se međusobno potičemo na rast prema duhovnoj zrelosti. (Rim 15.1; Gal 6.2)