Potičemo svakog vjernika na aktivno sudjelovanje u zajedničkim sastancima te, ukoliko je moguće, na prilagodbu društvenih aktivnosti koje sprečavaju dolaske. (Heb10.25)