Suosjećajni smo i osjetljivi na međusobne potrebe te iskreno i bez pretvaranja pomažemo jedan drugome ne gledajući samo na svoju vlastitu korist. (1 Kor 12.26-27; 1 Iv 4.11)