TEMELJNE VRIJEDNOSTI O NAMA
Učeništvo

Vjerujemo i primijenjujemo biblijsko učeništvo, što podrazumijeva aktivno slušanje i sudjelovanje svakog vjernika-laika u radu crkve, što za posljedicu ima učinkovito širenje Božjeg Kraljevstva. (Mt 28.18-20)


Cjelovitost nauke

Naša nauka se temelji na cjelovitom razumijevanju Biblije, a očituje se u kvalitetno uravnoteženoj spoznaji i praksi biblijskih istina koje donašaju dobrobit za cjelokupno ljudsko biće - duh, dušu i tijelo. Na taj način se "stvaraju" kvalitetni vjernici koji svojom zrelošću, ponašanjem i pravednim karakterom u društvu oko sebe svjedoče za evanđelje Isusa Krista. (Tit 2.7b-8; Dj 2:42)


Integritet

Prepoznajemo da je integritet osobe ključan dio kršćanskog svjedočanstva. Smatramo da podrazumijeva moralnost, cjelovitost karaktera, dosljednost u riječima i djelima, povjerenje te beskompromisnu privrženost biblijskim vrijednostima pravednosti i poštenja. (Fil 3.12-15)


Ljubav

Sve činimo kako bi naši odnosi bili motivirani i vođeni aktivnom Božjom ljubavi; koja daje bez da traži nešto zauzvrat, a očituje se u jakim međusobnim vezama bez obzira na različite osobnosti, pozive, darove i talente. Uvijek djeluje u interesu drugih, a uključuje služenje i požrtvovnost. (Kol 3.14)


Radost

Naši su životi primjer istinske radosti u svemu što činimo; bilo da se to odnosi na služenje u crkvi, obitelji ili na ostale svakodnevne poslove. Sve što činimo - činimo bez mrmljanja - radosno i predano, svjesni da kroz bilo koje djelo ili situaciju služimo Gospodinu. (Rim 14.17; Fil 4.4)


Milosrđe

Svakom čovjeku iskazujemo milost i milosrđe koja je potrebna za njegovu obnovu ili posvećenje. Ovakav stav ne odnosi se samo na materijalne stvari već i na naše odnose i stavove. Jedni drugima opraštamo pogreške te izbjegavamo neopraštanje, zamjerke i gorčinu. (Ef 2.8-9; Kol 3.12-13)


Jedinstvo

Jedinstvo je jedan od temelja za postizanje naše misije, vizije i ciljeva. Ono se očituje u neraskidivom predanju Bogu i aktivnom širenju njegova Kraljevstva te međusobnom zajedništvu koje se ne mijenja zbog težih okolnosti. Izbjegavamo uniformiranost te stvaramo biblijsko jedinstvo koje se postiže držanjem Kristovih zapovijedi, molitvom te kvalitetom komunikacijom. (Ef 4.3-6; Lk11.7)


Izvrsnost

Voljno i predano te na najbolji mogući način koristimo sve svoje mogućnosti, pozive, darove i talente dane od Gospodina, kako bismo što kvalitetnije i učinkovitije izvršili osobno poslanje i misiju crkve. U tome smo odlučni, predani i hrabri. (Kol 3.23-24)


Mudrost

Božja nas mudrost usmjerava i određuje naše razmišljanje, govor, stavove i pomoć nam je pri donašanju odluka. Omogućuje nam ispravno prosuđivanje raznih okolnosti i odnosa. Pažljivo slušamo savjete i ne donašamo ishitrene odluke. (Jak 1.5; Izr 3.13-15)


Lojalnost

Lojalni smo i vjerni; čvrsto držimo svoje riječi i saveze. Vjerni smo svojim danim zavjetima, uspostavljenim autoritetima; našoj misiji, viziji i ciljevima te našoj crkvi bez obzira na cijenu predanja. (2 Tim 3.10-11; Otk 2.10)


Jake obitelji

Vjerujemo da je obitelj temeljna jedinica društva i učinkovite crkve. Zato su naše obitelji uređene i vođene na temelju biblijskih principa pravednosti. Poseban naglasak stavljamo na muškarca kao duhovnog voditelja obitelji. Ne žrtvujemo svoje obitelji radi našeg poslanja, već zajedno s njima služimo Gospodinu. (Post 2.24; Ef 5.22-25; Ef 6.1-31; Tim 5:8)

Povijest i razvoj

Pastor

Voditelji i koordinatori službi

Misija

Temeljne vrijednosti

Operativne smjernice

Članska pristupnica (PDF)

Statut (PDF)

Bez Kompromisa

Salvation (bend)

Bez izlike

Hrvatska kršćanska koalicija

Biblijski institut