PROPOVIJEDI PROPOVIJEDI & PREDAVANJA
0:00
0:00
controls_prev
controls_toggle
controls_next
player_volume

player_loop
player_shuffle
player_download

 


Arhiva: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

Propovijedi 2019.

 

Zamka tjeskobe

Tomislav Pejaković | Rujan 2019

U ovoj propovjedi možete čuti dio iz Evanđelja po Mateju, 24, 3 -23. Oni koji su fokusirani na istraživanja nisu u stanju prepoznati lažne učitelje jer imaju znatiželju koju će Sotona znati iskoristiti da ih odvede od Istine. Sotona može takve vjernike hranit sa beskrajnim poluistinama i na taj način ih odvratti od rješavanja stvarnih problema u kojem se oni osobno i crkva u koju pohađaju nalaze. A tjeskoba je stvarni problem koji pustoši ovaj naraštaj i vjernici nisu izuzeti čak što više su još pod većim napadom nego ostali jer Sotona želi uništiti vjernike više nego nevjernike jer su oni potencijalni problem za njegovo kraljevstvo.

 

 

Kako slijediti Isusa

Pieter Nagel | Rujan 2019

Pastor Pieter Nagel govori o tekstu iz Markovog evanđelja 10, 17-27. Ako tražimo način da slijedimo Isusa trebali bismo slijediti primjer iz ovog teksta i ostaviti sve kako bi slijedio Krista. Mladić iz ove priče je religiozan i slijedio je zakone, i pitanje koje je postavio Isusu je bilo veliko i teško pitanje. Ovo pitanje svi možemo postaviti, ali odgovor je odličan dok ga čitamo, no jako težak ako ga primjenjujemo na svoj život. Kako da predamo sve Gospodinu? Od čega ćemo živjeti? Sve što imamo dolazi od Gospoda i Gospod je taj koji proviđa za svaku potrebu. 

 

 

Pobožna obitelj - temelj zdrave crkve

Mario Dučić | Rujan 2019

Dok mnogi vjernici danas vape za duhovnim buđenjem, što samo po sebi nije loše i što je potrebno na ovim našim područjima, žalosno je ponekad zamijetiti kako se u svim tim duhovnim traženjima, aktivnostima i molitvama premalo naglaska stavlja na važnost i utjecaj pobožne obitelj. Iako mnogi sociolozi naglašavaju kako je temelj zdravog društva zdrava obitelj, današnja suvremena crkva sve manje (da li svjesno ili nesvjesno – to ne znam) stavlja naglasak na važnost pobožnog odgoja odnosno ne moli toliko i ne ulaže svoje energije kako bi imala pobožnu obitelj koja ne samo da je temelj zdrave crkve već svakako i temelj zdravog društva.

 

 

Idolopoklonstvo - jučer, danas i zauvijek

Mario Dučić | Rujan 2019

"Mrtvite dakle svoje udove koji su zemaljski usmjereni: bludnost, nečistoću, požudu, zlu želju i lakomost koja je idolopoklonstvo. Zbog tih mana dolazi Božji gnjev na neposlušne sinove." (Kološanima 3,5). Apostol Pavao piše crkvi koja se nalazi u gradu Kolosu,  a koji se nalazio u blizini Laodiceje, na području jugozapadne Male Azije, oko 160 kilometara istočno od Efeza. Crkva u Kolosima je nastala najvjerojatnije kao rezultat Pavlove izuzetne trogodišnje službe u Efezu. Učinci njegove službe iz tog razdoblja su bili toliko silni i dalekosežni "tako da su svi koji su boravili u Aziji, Židovi i Grci, čuli Gospodnju Riječ" (Dj 19,10). Iako Pavao možda nikada nije osobno posjetio Kolose (Kološanima 2,1 – "Hoću da znate koliko borbu vodim za vas i za one što su u Laodiceji, i za sve koji me ne vidješe osobno: da se utješe njihova srca…"), održavao je kontakte s Crkvom preko Epafre, jednog od svojih suradnika u službi iz Kolosa. ("To ste naučili od Epafre, našega ljubljenog duga u službi, koji je za vas vjerni Kristov služitelj." – Kološanima 1,7)

 

 

Kako se suočiti sa nevoljama

Steve Mickel | Kolovoz 2019

Steve Mickel u ovoj propovjedi govori o tome kako Kršćani, kao i svi drugi prolaze kroz različite nevolje i iskušenja i koliko je važno da svi mi kao kršćani budemo oslonac jedni drugima. Steve kroz propovjed govori i o tome što ga osobna tragedija naučila o Bogu. Na koji način je promjenila njega i njegovo razmišljanje. 

 

 

Razumjeti Božju volju Mario Dučić | Kolovoz 2019

"Zato ne budite nerazumni, nego uvidite što je volja Gospodnja!" (Efežanima 5,17)
Apostol Pavao oko 62. godine nakon Krista piše poslanicu Efežanima koja je jedna od vrhunca Božjeg otkrivenja i učenja u Bibliji i jedinstvena među Pavlovim spisima jer reflektira dubinu duhovne zrelosti, zahvalnosti i uvida koje proizlaze iz Pavlovog osobnog molitvenog života. Pismo je najvjerojatnije napisao u zatvoru, najvjerojatnije u Rimu gdje se završio zbog širenja Kristove poruke. I sada vidimo da nam daje jedan mudar naputak i kaže da ne budemo "nerazumni".

 

 

Pobijediti svijet Tomislav Pejaković | Kolovoz 2019

''Sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet'' 1. Ivanova 5:4. Normativ uspjeha u današnjem svijetu su materijalne stvari. Biblija nas uči bez obzira na sustav koji je prisutan, trebamo se usmjeriti na ono što ne vidimo, na Božje obećanje za ono što dolazi. To je veliki izazov u kojem se nalazimo. Možemo naše vrijeme ulagati u materijalno, ali možemo i u nematerijalno. Imati materijalne stvari nije ništa loše, mnoge Božje sluge su imale materijalne stvari i radili na blagoslov, na širenje Božje riječi. 

 

 

Odvojite se! Mario Dučić | Kolovoz 2019

Pastor Mario u ovoj propovjedi govori o 2. poslanici Korinćanima 6,14-18, odnosno o temi duhovnog odvojenja vjernika od zla – od svega onoga što proturječi i protivi se Božjoj Riječi i Božjem karakteru jer odvojenje igra veliku ulogu u našem odnosu sa Bogom. Apostol Pavao piše korintskoj crkvi i vjernicima u Ahaji, rimskoj provinciji koja je obuhvaćala sav grčki teritorij južno od Makedonije. Nakon osnutka crkve tijekom svog drugog misijskog putovanja, Pavao je često kontaktirao s Korinćanima zbog problema koji su se javili u crkvi, a s obzirom kakvo je bilo okruženje u kojem su se nalazili – ohrabrio ih je više puta na moralnu čistoću, odnosno jasno odvojenje od zla – svega što je bilo protivno Božjem karakteru.

 

 

Primijetiti Božje djelovanje Mihael Josić | Srpanj 2019

Pastor Mihael u ovoj propovjedi govori na temu Božjeg djelovanja i na koji način možemo tražiti, ali i primjetiti Božje djelovanje u našem životu. Kroz Bibliju i kroz povijest mnogi ljudi su u nevolji čeznuli i vapili, te bili uslišani. Na primjeru Joba možemo vidjeti kolika je vjera i pouzdanje u Boga čak i onda kada situacija ne ide nama u prilog i da je važno bez obzira na ishod ostati vjeran i dočekati nagradu.

 

 

Smisao života Tomislav Zorić | Srpanj 2019

U ovoj propovjedi pastor Tomislav Zorić govori o citatu Rim 8, 28. Ovaj tekst govori o tome kako Bog radi stvari na dobro onima koji Ga ljube sa ciljem da budemo jednaki slici Njegovog sina. Bog nas mijenja i obrazuje. Stvari koje se dešavaju oko nas ponekad nemaju nikakvog smisla. Pitanje je što za nas ima smisao? Što je dobro? Koja je referentna točka za dobro?

 

 

Čuvajte svoje srce Mario Dučić | Srpanj 2019

Izreke 4,23 – "Svom brižljivošću čuvaj svoje srce, jer iz njega izvore život"
U ovoj propovjedi pastor Mario govori o važnosti duhovnog čuvanja našeg srca. Naravno, ništa nije loše paziti na zdravstveno stanje našeg srca, ali još bitnije je njegovo duhovno stanje jer o tome ovisi naš kvalitetan duhovan život na zemlji i naš vječni život sa Kristom. Vjernici se znaju olako hvaliti svojim intelektom; koliko su knjiga pročitali ili trenutno čitaju; teolozi se znaju hvaliti svojim akademskim znanjem i tome sl., ali često je lakše zanemariti svoje srce nego svoj um.

 

Mario Dučić – Težite za posvećenjem
"Težite za mirom sa svima i za posvećenjem (svetosti – gr. hagiasmos = posvećenje, svetost, odvojenost za Boga; posljedično stanje; prikladno stanje onih koji su odvojeni) bez kojega nitko ne će vidjeti Gospodina." (Hebrejima 12,14). Pastor Mario u ovoj propovjedi govori na temu posvećenja. Pisac poslanice Hebrejima,  piše židovskim kršćanima u Rimu, negdje između 67.-69. godine nakon Krista, upozorava i kaže kako  posvećenje igra veliku ulogu u našem životu jer "bez njega nitko ne će vidjeti Gospodina."

 

 

Prozori Neba Mario Dučić | Lipanj 2019

U ovoj propovjedi pastor Mario se ukratko osvrće na određene vječne istine i principe  desetine i prinosa koji otvaraju nebeske prozore. Nekima od vas, ovo će vam biti nova stvar i produbiti razumijevanje vašeg davanja i možda otvoriti srca prema ovoj istini, a za neke od vas ovo će ovo biti samo još jedna stara potvrda onoga što već činite, ali više kao ohrabrenje i potvrda da ste na dobrom putu, ali i dubljeg razumijevanja što sve stoji iza vaše darežljivosti, kako ne bi to činili samo automatski već i sa pravilnim duhovnim razumijevanjem.

 

 

Kada mi ne možemo Tom Connors | Lipanj 2019

Crkve koje danas duhovno i brojčano umiru jesu one crkve u kojima evangelizacija svijeta i propovijedanje Radosne vijesti nije glavni prioritet. Izgleda da što se više bližimo ponovnom Kristovom dolasku to je više razno raznih internih događanja i crkvenih sastanaka a manje fokusa na propovijedanju evanđelja nespašenim ljudima koji nas okružuju.  Vjernici kao da su više usredotočeni na sebe, od Boga se više očekuje pomoć i olakšanje nego poslušnost sa naše strane njegovoj misiji i poslanju koje imamo na ovoj zemlji, a to je ići po "svem svijetu i propovijedati Radosnu vijest svakom stvorenju." (Marko 16,15b)

 

 

Zašto propovijedati Radosnu vijest? Mario Dučić | Lipanj 2019

Crkve koje danas duhovno i brojčano umiru jesu one crkve u kojima evangelizacija svijeta i propovijedanje Radosne vijesti nije glavni prioritet. Izgleda da što se više bližimo ponovnom Kristovom dolasku to je više razno raznih internih događanja i crkvenih sastanaka a manje fokusa na propovijedanju evanđelja nespašenim ljudima koji nas okružuju.  Vjernici kao da su više usredotočeni na sebe, od Boga se više očekuje pomoć i olakšanje nego poslušnost sa naše strane njegovoj misiji i poslanju koje imamo na ovoj zemlji, a to je ići po "svem svijetu i propovijedati Radosnu vijest svakom stvorenju." (Marko 16,15b)

 

 

Različitosti, ali isti Duh, Gospodin i Bog Mario Dučić | Lipanj 2019

"Milosni su darovi različiti, ali je isti Duh. Različite su i službe, ali je isti Gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima." (1 Korinćanima 12.4-6)

Pastor Mario u ovoj propovijedi govori govoriti o važnosti i razumijevanju različitosti u Kristovom tijelu, kao i važnosti da Kristovo Tijelo obiluje raznim darovima, službama i učincima na izgradnju Tijela. Kristovo tijelo sastoji se od više udova i svaki taj ud ima neke milosne darove, službe i razne učinke. Netko ih može imati više; netko manje. Oni se mogu upotrijebiti na izgradnju i opću korist, mogu se ne koristiti, ali i koristiti na sveopću štetu. Imamo vjernike koji jasno znaju koje darove i službe imaju, postoje i oni koji nisu sigurni, a tu su i vjernici koji unatoč tome što znaju koje darove i službe imaju, nisu učinkoviti jer ili ne znaju što sa time činiti ili jednostavno ne žele ostatku tijela služiti sa onime što su primili od Gospodina.

 

 

Doista i ti si jedan od njih Tomislav Pejaković | Svibanj 2019

Petar je odlučio na svoj način proslavit Isusa i u svojoj snazi je istupio pred gomilu i mačem ozljedio čovjeka toliko da je Isus trebao intervenirati kako bi zaštitio Petra da ne napravi još više štete. Ali Petar unatoč prvom nespjehu i dalje se ne želi pomirit da on ne može ništa napraviti u svojoj snazi. Tako dolazi do novog neuspjeha.Sluškinja mu kaže da je on bio sa Isusom ali on odlučno izjavljuje da nije.  No ni nakon ovog upozorenja da radi stvari na krivi način on ne posustaje u svom naumu. Sljedeći put mu druga sluškinja kaže i ovaj je bio sa Isusom Nazarećaninom. Pa tako Petar i drugi put doživljava neuspjeh i ponovno tvrdi da ne pozna Isusa. I dalje u svojoj snazi želi proslaviti Isusa ali njegov način zapravo donosi suprotan učinak.

 

 

Snaga zdravih odnosa Mario Dučić | Svibanj 2019

U Pismu je jasno vidljivo koje stvari Bog naziva grijehom. Postoje jasne granice odnosno principi po kojima kršćani trebaju živjeti ako žele baštiniti Božje blagoslove i sa pravom se zvati kršćanima. Također postoje i stvari ili detalji u Pismu koje su ponekad nejasni i nebitni za naš kvalitetan odnos sa Bogom i oko kojih se možemo nepotrebno zaplesti te bespotrebno iscrpsti u svojim uvjeravanjima i nametanjima drugima te posljedično tome, ako nismo pažljivi, uništiti kvalitetne odnose različitosti na koje nas je Bog pozvao i posljedično tome prezreti te odbaciti ljude oko sebe jer se ne slažu u toj određenoj stvari oko kojih često niti Bog ne radi velikih problema.  Cilj moje današnje propovijedi je donijeti razumijevanje ispravnog međusobnog odnosa vjernika kao i razumijevanje različitosti u Kristovom Tijelu i nadam se doprinijeti razumijevanju zdravih odnosa koji općenito u svakoj crkvi mogu donijeti snagu za napredak u Božjem djelu.

 

 

Kako nadjačati obeshrabrenje Mario Dučić | Svibanj 2019

Svi ljudi za koje mislimo da su najdarovitiji ili najsnažniji s vremena na vrijeme dožive osjećaje obeshrabrenje. Obeshrabrenje je dio života i ono često dolazi kada činimo ispravne stvari ali uz slabe rezultate. Radimo i trudimo se teško, ali osjećao se kao da nema pomaka. Obeshrabreno se možemo osjećati kada primjerice svaki dan vježbamo, bilo sport ili muziku i onda odeš na neko glazbeno ili sportsko natjecanje i izgubimo. Obeshrabreno se možemo osjećati kada provodimo vrijeme sa našom djecom i pravedno u njih ulažemo, a djete nam postane buntovno i ode od nas. Postoji hrpa takvih ili sličnih priča koje nas mogu oeshrabriti.

 

 

Učinkovita molitva Mario Dučić | Travanj 2019

Ilija je bio čovjek koji je vjerovao da će njegove molitve ostvariti velike stvari, čak i to da će se Bog umiješati u prirodne tokove. Vjerovao je da molitva pravednika može promijeniti okolnosti. Moja je želja, pomoći vam razumjeti koji su razlozi zašto mi molimo, koji su zahtjevi pravedne i učinkovite molitve i ohrabriti vas da vjerujete u čudo molitve. Isto tako želim kroz ovu propovijedi naglasiti da se moramo čuvati vjerovanja koje narušava ili sprječava da vjerujemo u silu molitve i Božju spremnost da odgovori na naše molitve. Jedno takvo vjerovanje fokusira se na ideju "sudbine" – pogansko vjerovanje - da je sve što činimo i sve što nam se događa već odavno prije određeno i da se ne može promijeniti. Uvjerenje da sudbina određuje tijek nečijeg života protivi se Božjoj riječi jer se temelji na krivoj pretpostavci da su i dobro i zlo apsolutno određeni i nepromjenjivi. To u nama stvara sumnju i nevjeru u učinkovitost iskrene molitve u vjeri.

 

 

Muke naše svagdašnje Mario Dučić | Travanj 2019

Ako želimo pobjedonosno hodati kroz naše životne muke, ono što moramo kao prvo znati i prihvatiti je činjenicu da vjernost Bogu ne jamči da će život osobe biti lišen nevolja, boli i patnji. Biblija, zapravo pruža mnoštvo primjera ljudi koji su iz raznih razloga mnogo patili. Među njima su osobe poput Josipa, kralja Davida, Joba, proroka Jeremije i apostol Pavla. Isus Krist, naš spasitelj i Gospodin je isto tako pretrpio najgore patnje kako bi ostavio najuzvišeniji Božji plan, a to je duhovno spasenje koje je dostupno svima. Pismo nam kaže: "A on je nosio naše patnje, naše je žalosti uzeo na se. Mi smo ga smatrali udarenim, pogođenim od Boga i mučenim. Ali je on bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine. Za naše spasenje bila je kazna na njemu…Bio je zlostavljen, a on se predao dragovoljno, nije otvorio svojih usta, kao janje što se vodi na klanje. Kao ovca, nijema pred onima koji je strižu, nije otvorio svojih usta." (Izaija 53,4-5a;7)

 

 

Uskrsnuće jučer, danas, zauvijek... Mario Dučić | Travanj 2019

Među velikim svjetskim religijama, posebno se ističe jedan događaj, a to je uskrsnuće Isusa Krista! Uskrs nije, kako mnogi danas misle, oko obojenih jaja, šunke, sira, kobasice, hrena, zečeva, druženja sa obitelji ili praznika, već u vezi praznog groba i uskrslog  Krista! Nakon Kristovog sudskog procesa i raspeća na križu Golgote, mnogi su se njegovi sljedbenici osjećali uništeno i poraženo, ali Biblija nam kaže kako su par dana kasnije, u samom centru Jeruzalema, bez straha javno propovijedali evanđelje Isusa Krista.

 

 

Ako je Duh zadovoljan Tomislav Pejaković | Travanj 2019

Tomislav u ovoj propovjedi govori o potrebi da zadovoljimo Duha. Duh Sveti je osoba….drugačijeg je karaktera. Zato vam kažem: svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima. Ali hula na Duha ne će se oprostiti.Tko rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. A tko rekne riječ na Duha Svetog, neće mu se oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu. Matej 12:31-32. Što je u njemu toliko drugačije da se ne smije izgovoriti riječ protiv njega jer se neće oprostiti a istovremeno protiv Oca i Sina će se svaka izgovorena riječ oprostiti. Autor knjige Dobro Jutro Duše Sveti, Beny Hin opisuje Duha Svetog kao izraziti nježnu osobu,odnosno najnježniju osobu trojstva. I zbog njegove izrazito nježne naravi riječi koje izgovoriš protiv njega ti se neće oprostit. I ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja! Efežanima 4,30

 

 

Kako čuti od Boga Sam Childers | Travanj 2019

Sam Childers, poznat kao "Naoružani propovjednik", gostovao je u Crkvi cjelovitog evanđelja, Zagrebačka cesta 227, 7. travnja 2019. kako bi ispričao svoju životnu priču koja je prikazana i u holivudskom filmu "Naoružani propovjednik" u kojemu ga glumi poznati Škot Gerard Butler. Film se temelji na Childersovoj knjizi "Another Man's War" (Tuđi rat). Zahvaljujući filmu i knjizi Childers je preko noći postao popularan te je imao priliku govoriti pred desecima tisuća ljudi diljem svijeta, da ne spominjemo kako su se za njega zainteresirale mnoge filmske i televizijske kuće.

 

 

Tvoje mjesto u crkvi Ken Janke | Travanj 2019

Ken Janke u ovoj propovjedi govori o ulozi i doprinosu u crkvi. Postoje zemlje u kojima ljudi polažu živote za misiju i podizanje zajednice. Samo ako radimo za Kraljevstvo Božje i živimo po Božjoj riječi kroz nas će teći živa voda, a znamo gdje je voda, tamo je i život. Život u slavi ili život u smrti naš je odabir i on je vječan. Nema većeg ulaganja nego da spajamo Božju riječ i ljudske duše.

 

 

Poruka postojanosti Mario Dučić | Ožujak 2019

Danas živimo u vremenima kada je vrlina postojanosti općenito rijetka pojava, bilo na poslu, bilo u obitelji ili u crkvi. Imati postojanog radnika, imati postojanog oca ili majku u obitelji, imati postojanog vjernika ili pastora ili pak poslodavca ili političara od velike je važnosti u ovom današnjem vrlo nepredvidivom, promjenjivom i nepostojanom svijetu gdje kada nešto malo zagusti; kada treba malo više pogurnuti, zapeti sa stvarima ili kada dođe do bilo kakvog sukoba mišljenja ili djela; stvari se često brzo mijenjaju, emocije prilagođavaju, obitelji raspadaju, vjernici bježe iz crkava; supružnici se udaljuju; misionari odlaze jer im je teško i tome sl.

 

 

Ključevi za duhovni razvoj Harlyn Marson | Ožujak 2019

Harlyn Marson u ovoj propovjedi govori o tome kako se možemo približiti Bogu. Bog nas je stvorio da možemo rasti kad budemo svi zajedni. Isus nam je rekao da će nas svijet prepoznati po ljubavi, da ljubimo jedni druge kao samoga sebe. Dobili smo zadatak da tješimo i izgrađujemo jedni druge. Ne možemo rasti sami, ključ je u zajedništvu, čak je i Isus imao 12 učenika. Bog koristi naše razlike kako bi nas nadopunjavao. 

 

 

Kako učinkovito svjedočiti Jose Zayas | Ožujak 2019

Propovjednik Jose Zayas, pastor crkve 26 West Church u ovoj propovjedi govori o načinima na koji možemo učinkovito svjedočiti i evangelizirati. Bog nas je sve pozvao na širenje Njegove riječi i ljubavi i bez obzira na trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo, mi možemo koristiti svoje talente i sposobnosti da govorimo o Njemu i njegovoj ljubavi, te misiji koja nam je povjerena da učinimo sve ljude Njegovim učenicima.   

 

 

Tijelo protiv Duha Mario Dučić | Ožujak 2019

Postojali su određeni židovski učitelji koji su zbunjivali i uznemiravali nove kršćanske obraćenike u Galaciji, tako da su im pokušali nametnuti ograničenja i zahtjeve Mojsijevog Zakona, a jedna od glavnih odredbi koje su htjeli nametnuti novoobraćenicima bila je praksa obrezanja jer su tvrdili kako je pridržavanje tih odredbi nužan preduvjet za duhovno spasenje i uključivanje u Crkvu što je Pavao kategorički odbio. Ono što je nama danas zanimljivo i na što ćemo se usredotočiti je Pavlov stav da istinsko evanđelje – Radosna vijest spasenja i novog života kroz  Krista – podrazumijeva slobodu od židovskih zakonskih tradicija, ali isto tako i slobodu od buntovnih djela grešne ljudske naravi.

 

 

Tri vrste ljudi Mario Dučić | Ožujak 2019

"Naravni čovjek ne prima ono što je od Božjega Duha, jer mu je to ludost, i ne može razumijeti, jer treba duhovno prosuđivati. A duhovni čovjek sve prosuđuje i njega nitko ne sudi." - 1 Korinćanima 2,14-15

 

Biblija obično sve ljude razdvaja u dvije kategorije ljudi.
Prva kategorija jesu ljudi koji nemaju osoban odnos s Bogom i još uvijek slijede svoje grešne puteve, odnosno protive se Bogu i odbacuju njegove standarde. Druga kategorija jesu ljudi koji su prihvatili Božje oproštenje i po vjeri u Isusa Krista s njim žive u osobnom odnosu. U idealnim okolnostima, oni koji slijede Krista, trebali bi biti u potpunosti predani Bogu i oslanjati se na njegovu silu kako bi se oduprli privlačenju svoje ljudske naravi prema grijehu. Ali Pismo nam radi još jednu razliku među onima koji su svoje živote predali Kristu. Ta posljednja skupina ljudi sastoji se od vjernika koji, kad im je to prikladno i služi njihovim ciljevima, nastavljaju slijediti vlastite želje, koje odražavaju svjetovne vrijednosti. Iako nisu odbacili Boga, ti "svjetovni" kršćani često čine kompromis s aktivnostima i ponašanjem koji se opasno izlažu utjecaju zla.

 

 

Zarobite misao Tomislav Pejaković | Veljača 2019

Tomislav Pejaković u ovoj propovjedi govori o našim postavkama i načinu na koji naše misli i riječi utječu na našu vjeru, te na koji način oni upravljaju našim životima. ''Ta oružje našeg vojevanja nije tjelesno,nego božanski snažno za rušenje utvrda.Obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se uzdiže protiv spoznaje Boga i zarobljujemo svaku misao na pokornost Kristu.''  2 Korinćanima 10:4-5

 

 

Imam nešto protiv tebe Mario Dučić | Veljača 2019

U nadi i želji za duhovnom obnovom kroz razna uporozenja Isus Krist govori sedmerim postojećim crkvama u ono vrijeme i njihovim duhovnim voditeljima koje naziva "anđelima" kako bi i nas danas ohrabrio i  ukazao na njegove vječne nepromjenjive principe koje ako ih držimo mogu pomoći da se održimo i dođemo po njegovoj milosti do kraja naše utrke, sa još većom strašću za Kristom i djelima njegova kraljevstva. Isus je rekao: "Blago čitaču i slušačima riječi ovog proročanstva ako vrše što je u njemu napisano, jer je (određeno) vrijeme blizu!" (Otkrivenje 1.3)

 

 

Super tata Ap Verywen | Veljača 2019

Ap Verywen u ovoj propovjedi govori na temu očinske ljubavi, odnosa prema djeci, da li je disciplina dobra za dijete i što dijete treba od oca. Roditelji će u ovoj propovjedi čuti i koji je poželjan odnos supružnika prema djetetu. 

 

 

Snaga križa Mario Dučić | Veljača 2019

"On koji "osobno" u svom tijelu naše grijehe uznese na križ (drvo) da mi "umrijevši svojim grijesima živimo pravednosti: on čijim ste modricama izliječeni", "lutali ste" naime "kao ovce", ali ste se sada vratili k pastiru i čuvaru duša svojih." (1 Petrova 2,24-25) Pastor Mario u ovoj propovjedi govor koliko će nas focus na križ zaštiti od utjecaja svijeta i svega što se u svijetu štuje. Sotona mrzi križ jer po njemu smo otkupljenji, a razumjevanje ove tematike je važno za zdravu doktrinu.

 

 

Naklonjeni vjetrovi nad Hrvatskom Jon Dunn | Siječanj 2019

Jon Dun u svojoj propovjedi govori o naklonjenim vjetrovima koji su nad Hrvatskom i koje Bog daje u vidljivom svijetu, a koje otvaraju oči kako bismo stvari vidjeli i u duhovnom svijetu. Neprijatelj želi ograničiti naš pogled, no Bog nam novim rođenjem otvara prostor koji možemo vidjeti i djelovati za Njegovo kraljevstvo. 

 

 

Pazimo na ono što smo čuli Mario Dučić | Siječanj 2019

Najtragičniji i najopasniji grijeh za svakog kršćanina je odlutati od Krista. Ako odlutamo od Krista i njegove riječi to znači da smo otpali od njega i svega onoga što On ima za nas. Takvo lutanje je uništilo mnoge nekoć predane i pobožne vjernike. Prisjetimo se samo kako smo prije pričali svima o našim iskustvima s Isusom, onome što nam je On osobno govorio ili ukazivao kroz svoju Riječ. Prisjetimo se samo raznih svjedočanstava ili iskustava koja smo doživjeli kroz naše dolaske u crkvu, na noćnim bdjenjima, molitvama, evangelizacijama i tome sl. Danas kada pričate s mnogim starijim vjernicima, to sve je samo neko prošlo iskustvo i svjedočanstvo koje koje je često stalno tamo negdje u prošlosti.

 

 

Snaga vizije Mario Dučić | Siječanj 2019

Kriza vodstva i vizije čak i pogađa današnju crkvu Isusa Krista; ljudi u crkvama nisu sigurni na što ih je Bog pozvao, pastiri nisu sigurni prema čemu točno voditi Božje stado. Vjerujem da se mnogi nalaze u duhovnom vakuumu ne samo zato što nisu blizu Gospodina već i zbog nedostatka prave osobne Božje vizije. Na kraju krajeva čovjek može biti i "duhovan", ali bez razumijevanja poslanja i vizije od Boga za njegov ili njezin život.

 

 

Dio koji nedostaje Dean Hackett | Siječanj 2019

Za zdrav život u slomljenom svijetu važno je poznavati Božju riječ, živjeti po njoj i preuzeti odgovornost. Bog je učinio sve potrebno da možeš donijeti odluku i odabrati živjeti Bogu, a umrijeti grijehu. Kad je Isus razapet, vaš život grijeha je razapet s njim. Grijeh je pokopan s Kristom, ali On je izašao bez odjeće, bez grijeha i zbog toga po njemu mi smo mrtvi grijehu, a živi Bogu.

 

 

Propovijedi 2018.

 

Ispravna mjera Mario Dučić | Siječanj 2019

Neuravnoteženost je često uzročnik loših međuljudskih odnosa, rastave brakova i emotivne nezrelosti. Pastor Mario je i na sebi doživio i vidio negativne posljedice svaki put kada se našao van ravnoteže. Isto se moglo primijetiti  i kod mnogih drugih vjernika koji unatoč tome što su tvrdili za sebe da provode vrijeme s Bogom, radi neravnoteže odnosno krive mjere u drugim životnim područjima nisu uspjeli održati ostale stvari oko njih i brzo su se obeshrabrili, te otišli u nezdrave krajnosti koje su ih posljedično tome odvele u grijeh prema Bogu ili grijeh prema bližnjima.

 

 

Božićno iščekivanje Mario Dučić | Prosinac 2018

Božićno iščekivanje je teško gotovo za svaku obitelj. Božićno vrijeme je vrijeme kada svi nešto iščekuju. Što vi očekujete? Koje su vaše želje? U ovoj propovijedi osvrnut ćemo se na dvije jako važne osobe na božićnoj sceni, a oni su Šimun i Ana. Oboje su nešto očekivali. Oni su očekivali Mesiju i bili su spremni dočekati Isusa.

 

 

Milost darežljivosti Mario Dučić | Prosinac 2018

"Izvješćujemo vas, braćo, o milosti koju je Bog dao makedonskim crkvama: kako je u mnogoj kušnji nevoljama obilna njihova radost i kako je njihovo krajnje siromaštvo rodilo bogatom darežljivošću." (2 Korinćanima 8.1-2). Ovog jutra želim govoriti o posebnoj vrsti milosti koju Bog daje vjernicima – a to je milost darežljivosti.

Darežljivost je odlika svakog nanovo obraćenog vjernika i svake zdravo rastuće crkve, posebno radi spoznaje božje darežljivosti prema nama je njegvova karakteristika nije sebičnosti niti zadržavanje najboljega za sebe. Ustvari, kako bi nas spasio, dao je najbolje od sebe – svoga jedinorođenog sina Isusa Krista.

 

 

Ne propuštajmo svoj sastanak Mario Dučić | Prosinac 2018

"I pazimo jedni na druge u poticanju na ljubav i dobra djela. Ne propuštajmo svoj sastanak, kao što neki imaju običaj, nego bodrimo jedni druge tim više što vidite da se približava Dan." (Hebrejima 10,24-25) Približava se dan kada će se Krist vratiti po svoje vjerne sljedbenike. Kako se to događa, mi ćemo se sve više suočavati s poteškoćama, tlakom, progonima i duhovnim prevarama. Redovito okupljanje s drugim vjernicima u slavljenju Boga, kršćansko zajedništvo i biblijska pouka su stvari koje će nam pomoći da se međusobno ohrabrujemo u ustrajnoj vjeri u Krista. Krist ima i plan i očekivanje od vjernika da kroz razvijanje dubljeg odnosa s njim, rastu u zajedništvu jedni s drugima. Vrijeme provedeno s drugim kršćanima služi na blagoslov Bogu jer ga slavimo, na blagoslov nama kroz produbljena prijateljstva i trajnu pouku i blagoslov svijetu jer ćemo biti ohrabreniji i bolje opremljeniji za širenje Kristove poruke među njima.

 

 

Krštenje Svetim Duhom Mario Dučić | Prosinac 2018

Krštenje Svetim Duhom i govor u tuđim jezicima danas su nažalost u mnogim evanđeoskim i pentekostnim  zajednicama više alternativa nego zapovijed. U mnogim zajednicama ljudi nisu doživjeli iskustvo krštenja Svetim Duhom. Neki pak tvrde kako je krštenje Svetim Duhom bilo samo za apostolska vremena, ali ne i za ova današnja ili misle da su primili krštenje Svetim Duhom prilikom obraćenja ili krštenja u vodi.

 

 

Osim molitve i posta Mario Dučić | Studeni 2018

Molitva je ključ koji otvara vjeru u našem životu za takve i slične stvari. Ako ne razvijemo snažan i ustrajan molitveni život, imati ćemo duhovnu silu s pomoću koje ćemo moći promijeniti teške ljude i još teže situacije poput ove koju smo pročitali. Učinkovita molitva je stvar stava – naše potpune ovisnosti i stvar akcije – našeg traženja. Molitva ukazuje koliko zaista ovisimo o Bogu dok ga tražimo da nas ispuni sa vjerom i i silom. Ne postoji zamjena za molitvu, posebno u okolnostima koje se čine nemogućima. Edwin Or, poznati teolog i propovjednik probuđenja kaže kako je povijest tiha o probuđenjima koja nisu započela molitvom.

 

 

Strah Gospodnji Martin Tataje | Studeni 2018

Dvije su vrste straha koja opisuje riječ "yare". Prva vrsta straha je emotivno te intelektualno očekivanje određene nevolje ili nečega što se netko boji da će nešto loše destiti sa njime, a druga vrsta straha je vrlo pozitivan osjećaj strahopoštovanja odnosno poštovanja za Boga koji je iskazan kroz pobožnost ili formalno štovanje.
Imati "strah gospodnji" je česta motivacija u Pismu koja uzrokuje pobožan život i više je od samog izvanjskog slaganje sa Božjim stvarima – taj strah nam ukazuje na našu unutarnju pobožnost ili slijeđenje nečega odnosno nekoga.

 

 

 

Postavljanje Boga na prvo mjesto Martin Tataje | Studeni 2018

Martin Tataje u svojoj propovjedi govori o principu stavljanja Boga na prvo mjesto u svemu, jer kada je Bog na prvom mjestu u našem životu, sve ostalo je uredu. Kada Boga stavljamo na bilo koje drugo mjesto stvari gube red.

 

 

 

Budi jak u Gospodinu Mario Dučić | Listopad 2018

"Ubuduće budite jaki u Gospodinu i njegovoj silnoj moći" (Efežanima 6.10). Kršćanski život jest često borbeni život. Bitke koje se vode unutar naših duša i van ovog našeg tijela često nisu samo protiv ljudi već i protiv "Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima." (Efežanima 6.12). Bez obzira što živimo u naravnom svijetu zaključivanja, logike i posljedica, kao vjernici moramo razumijeti kako su prvenstveno naši neprijatelji pali anđela koje predvodi sam sotona.

 

 

 

Pozvani da baštinimo blagoslov Mario Dučić | Listopad 2018

Petar je izrazio zabrinutost da kršćani ne bi trebali izražavati neprijateljstva ili se bespotrebno buniti protiv struktura vlasti. Umjesto toga, trebali bi slijediti Isusov primjer nevinog i časnog trpljenja za ono što je istinito i ispravno odnosno kaže im kako su pozvani "baštiniti blagoslov." Grčka riječ za "baštiniti"je kleronomeo što prevodimo sa riječju nasljedstvo, naslijediti.

 

 

 

Cijena priznanja Krista Mario Dučić | Listopad 2018

U zapadnom evanđeoskom svijetu, ljudi se vole poistovjećuju sa Kristom ili općenito s kršćanstvom, jer su ili članovi određenih evanđeoskih crkava, ili zastupaju određene moralne stavove; imaju ribice na autima, odlaze tjedno jednom u crkvu ili su pak uključeni aktivno u njezin rad.  Neki se njihovi pak mlađi vjernici toliko poistovjećuju sa kršćanstvom da nije neobično vidjeti na njihovim dijelovima tijela tetovirane križeve, biblijske stihove, biblijske crteže pa čak i crkvene logo znakove  čime ljudima oko njih žele dati do znanja da pripadaju kršćanstvu i priznaju Krista.

 

 

 

Dvije istinite priče o Isusu Kristu Marc Shaw | Listopad 2018

Pastor Marc Shaw u ovoj propovjedi govori o dvije istinite priče o Isusu Kristu. Prva priča odnosi se na večer prije Isusova uhićenja. Isus je oprao noge svojim učenicima i na taj im je način ukazao čast. Isus nam je dao primjer kako služiti drugima kako bismo mi to isto činili drugima. Druga priča odnosi se na priču o Zakeju. Isus je došao Zakeju, znao je njegovo ime, došao je do njega kako bi on doživio promjenu. Isus sada vas traži, on vas voli, zove vas i poziva da mu otvorite svoje srce. On zna vaše ime, vaše namjere i postupke, ne morate čekati ništa, jednostavno mu otvorite svoje srce jer on vas traži i pronaći će vas kao što je pronašao Zakeja.

 

 

 

Svijetlite poput zvijezda Mario Dučić | Rujan 2018

Pastor Mario u svojoj propovijedi govori o trima vrlo važnim stvarima za koje vjeruje da su od velike važnosti za naš duhovan život i život ljudi koji nas okružuju u ovome palom i mračnome svijetu. On ih naziva "svjetlima zvijezda" jer nas i apostol Pavao potiče da među ljudima "trebamo svijetliti kao zvijezde u svijetu" (Filipljanima 2,15).
Ova je propovijed bazirana na Poslanici Filipljanima koja se ističe i kao novozavjetna poslanica radosti; pruža posebno dinamičan i izazovan standard kršćanskog življenja, uključujući potrebu za poniznošću i služenjem, savjete kako iskusiti slobodu od tjeskobe ("Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvalom, iznosite Bogu svoje potrebe", Filipljanima 4,6), kako biti zadovoljan u svim okolnostima ("Ne govorim zbog oskudice, jer sam navikao biti zadovoljan onim što imam", Filipljanima 4,11) i činiti sve u Kristovoj snazi ("Sve mogu u onome koji me krijepi", Filipljanima 4,13).

 

 

 

Otvrdnulo srce Tomislav Pejaković | Rujan 2018

Stoga što je Bogu važno naše srce, on želi da znamo kakvo je ono pa je na mnogo mjesta govorio kakvo bi trebalo biti i kakvo je trenutno. U Bibliji nailazimo na različite vrste srca. Otvrdnulo srce, vjerno srce, nepodijeljeno srce, zaslijepljeno srce, kruto srce, čisto srce, zdravo srce, podmuklo srce, okorjelo srce. Koliko je srce važno govori i podatak da je najveći uzročnik smrti u svijetu upravo zatajenje srca, i to 17 milijuna godišnje. U Hrvatskoj godišnje umre 23 tisuće od bolesti povezanih sa srcem. Ono što ćemo danas obrađivati jest otvrdnulo srce. Isus je svojm učenicima rekao da oni imaju otvrdnulo srce.

 

 

 

Od vjere do vjernosti Mishael Carson | Rujan 2018

Propovjednik Mishael Carson u ovoj propovijedi govori kako Bog štiti vjerne navodeći primjere koje možemo pronaći u Bibiliji. Bog je isticao vjernost kao najvažniju osobinu pri odabiru određenih ljudi koje je pozivaou službu. Prvi takav primjer pronalazimo u Brojevima 12, 7 kada je Jahve obrazložio zašto je Mojsije čovjek kojemu je govorio. Bog od nas traži vjernost u svim poglavljima života, i to trebamo imati u vidu u našem hodu s Bogom. 

 

 

 

Do posljednjeg daha - život ili smrt Danijel Behin | Kolovoz 2018

Većina ljudi ima imunost na autoritet Božje riječi. Na žalost, svjetovnim pogledom razmatramo postanak: odakle smo došli i kamo idemo... 
Danijel Behin u ovoj propovijedi govori kako na svijet možemo gledati svjetovnim očima ili biblijskim pogledom te nastoji objasniti razliku između duha i duše...

 

 

Život stabla Jose Moreira | Kolovoz 2018

Kao stabla možemo služiti za ukras, a možemo biti od koristi, sve ovisi o tome za što se odlučimo. Ako se odlučimo biti na korist, trebamo se osloniti na druga stabla jer smo sigurniji od udara vjetra i drugih nevolja. Na taj ćemo način ukorijenjeni u Božjoj riječi steći jači korijen i zdravije rasti. Važno je imati braću u Crkvi na koju se možemo osloniti tražeći molitvu kada naiđu oluje. Rimljanima 11, 16 potvrđuje da, ako je korijen čvrst, i sve ostalo će biti zdravo, rast će i davati plod. Ako nema svetosti, ne možemo rasti kao zdravo stablo niti davati plod.

 

 

Koje si ti vjere? Danijel Behin | Kolovoz 2018

''A vjera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz stvarnosti kojih ne vidimo'', Heb 11,1. Ovo je temeljni stih koji se provlači kroz propovjed. Je li samo jedna vjera? Je li samojedan Bog? Može li se biti kršćaninom ako nisi katolik?

 

 

Predanje rastu Vjekoslav Mršić | Srpanj 2018

Rast je neminovan u svemu što je dobro'', kao što je rast u Hrvatskoj nogometnoj reprezantaciji donio rezultat na Svjetskom prvenstvu, tako bi trebalo biti i s Crkvom Isusa Krista. Bog nam je dao sve što je potrebno za rast. Uvijek imamo razlog za zaustavljanje rasta, ali to su granice koje sami postavljamo, Bog za nas ima drugačiji plan.

 

 

Trebaš biti nanovo rođen Tom Connors | Srpanj 2018

Nisu stvari uvijek onakve kakvima se čine. Ponekad izgledamo i ponašamo se kao da smo odlično, ali unutar sebesmo u rasulu. Važno je da budete nanovo rođeni. U Evanđelju po Ivanu 3, 1 -10, 14–15, u priči o Nikodemu, Isus je rekao da nitko tko se ne rodi nanovo neće doći u Kraljevstvo nebesko.  Moramo znati da u svome okruženju predstavljamo Isusa i da je važno u kojem smo stanju.

 

 

Dno dna spasenja Tomislav Zorić | Srpanj 2018

Je li nam prihvatljiva misao da si ''jedva spašen'', da neće svatko biti jednako spašen? Tomislav Zorić govori nam o tome da smo spašeni po milosti, ali da imamo svoje odgovornosti. ''Kraljevstvo Božje događa se prvo u nama, a onda i kroz nas''. Čin Božje milosti je to što se Kraljevstvo Božje događa u nama, a čin naše vjere je to što se Kraljevstvo događa kroz nas.

 

 

Tvoj doprinos Tomislav Pejaković | Srpanj 2018

"Jednima miris za smrt,drugima pak miris života za život”, 2 Kor2,16. Svatko od nas ima određeni utjecaj na ljude koji nas okružuju i prema tome nosi određenuodgovornost. Ogovornost je nekima ljudima sporedna  ili zapravo totalno nevažna stvar u životu i zato ne razmišljaju o njoj i mogao bih "nisu je ni svjesni”. Drugima je pak ona iznimno važna i svjesni su njezina utjecaja. Bilo da si kršćanin ili ne, svakako ostavljaš utjecaj na ljude oko sebe. Taj utjecaj može bit pozitivan ili pak negativan. Ljude oko sebemožeš motivirtati na nešto dobro i pozitivno ili pak na nešto negativno i loše.

 

 

Novi život za Krista Ivan Rukavina | Srpanj 2018

Je li naš život obilježen time da živimo samo za sebe? Za koga i za što živimo?! Koji su naši životni ciljevi? Što želimo postići u ovom životu? Imamo li uopće neke ciljeve, planove ili živimo iz dana u dan, bez cilja i plana? Na što i na koga trošimo svojevrijeme, novac, sredstva i talente?! Za koga ili što živimo?! Što je naša motivacija? Što je naš fokus?!

 

 

Živa vjera u svakodnevnim kušnjama Mario Dučić | Lipanj 2018

Svakodnevne kušnje sastavni su dio našeg života.  Pastor Mario u ovoj propovjedi govori da kušnje nisu nešto što će se možda dogoditi,već su svakodnevne i kao takve trebamo ih prihvatiti, a o tome nam govori apostol Pavao u 2. poslanici Korinćanima, 4, 7-10. Sličan tekst nalazimo i u Jakovljevoj poslanici 1, 2-3.

 

 

Suosjećanje Tomislav Pejaković | Lipanj 2018

"Napokon,buditesvi jednodušni,puni suosjećanja”1 Petrova 3,8
''Suosjećanje je prihvaćanje osjećaja osoba s kojom smo u doticaju i reagiranje u svrhu pomoći.
Kad suosjećaš s nekim, dijeliš s njimemocije i nastojiš olakšati toj osobi da prođe određenu situaciju.''

 

 

A ako to i ne učini... Mario Dučić | Lipanj 2018

''...Naravno, neupitno se pitati može li nas Bog izbaviti od bilo kakve nevolje, ali možemo reći i da nas ne mora nužno od svega krivog poštedjeti na ovoj zemlji. Crkvo, Isus nije obećao da na ovoj Zemlji nećemo imati nevolja, problema, raznih pritisaka, odbačenosti ili progonstva raznih vrsta i podvrsta, već  je obećao da će u svim okolnostima i trenucima biti s nama i pomoći nam da ih prebrodimo u vjeri na putu prema našem konačnome cilju– vječnosti. Ponekad će nas i čudesno izbaviti, učiniti čuda u raznim područjima našega života, ali ponekad će nas i provesti kroz nevolje da bi kušao našu vjeru, je li ona postojana bez obzira na teške okolnosti. Mi, vjernici, bez obzira na to u kojoj se situaciji ili pritiscima nalazili, trebamo znati da se On nije promijenio i još uvijek od nas traži da mu budemo vjerni i postojani bez obzira na sve... ''

 

 

Učinkovita evangelizacija Mario Dučić | Svibanj 2018

''...Mnogi se vjernici slažu načelno kako je evangelizacija općenito hvale vrijedna aktivnost, ali mnogi i dalje ne razumiju što ona točno znači i zašto je od velike važnosti jer statistike općenito pokazuju vrlo loše rezultate... ''

'

 

 

Najbolji dio koji se neće oduzeti Mario Dučić | Svibanj 2018

"Priča o Mariji i Marti tipičan je primjer dvaju čestih polariteta koja možemo vidjeti među vjernicima. Iako je neupitno da obje strane prihvaćaju Isusa kao svoga osobnog Spasitelja, ipak jedna strana radi nedostatka kvalitetnog odnosa s Bogom, umjesto naglaska na odnos s Kristom, radi osuda, nezrelosti, krivih motiva ili pak neznanja, često odabire onaj lošiji dio s Gospodinom i posljedično tomu može izgubiti strast i život koji se ne nalazi nužno samo u služenju drugima već prije svegau odnosu s Kristom."

 

 

Tko je prvi? Tomislav Pejaković | Svibanj 2018

Odgovor ćemo naći u Bibliji, a ponovljen je sedam puta:
Ja, Gospod, ja sam taj, prvi i posljednji. Iz 41,4
Ja sam prvi, ja sam i Posljednji, i osim mene Boga nema. Iz 44,6
Ja sam taj, ja sam prvi, ja sam i Posljednji. Iz 44,8
Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji. Otk 1,11
Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji. Otk 1,17
I anđelu smirnjanske crkve napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji”. Otk 2,8
Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, Prvi i Posljednji. Otk 22,13
Što znači prvi i posljednji?
Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. Job 19,25
Tko je prvi u tvom životu...utrošeno vrijeme pokazuje,usta koja govore čega je srce puno, strast i davanje.

 

 

Kako pobijediti prvaka?! Mishael Carson | Svibanj 2018

U ovoj propovijedi pastor Mishael Carson govori o tome kako pobijediti prvaka koji predstavlja prepreke u našem životu. Iako postoji nebrojeno mnogo trenutaka kada naša braća i sestre mole za nas i naša Crkva moli za nas, ponekad problem neće biti riješen jer se mora riješiti 1:1. Poslušajte propovijed i doznajte na koji način pobijediti takve situacije i ''prvaka'' u našim životima. 

 

 

Božji mir Mario Dučić | Travanj 2018

Unatoč obećanjima, koja pronalazimo u Pismu, o Božjem miru, nije toliko rijetka pojava u ovim nemirnim vremenima vidjeti tjeskobne vjernike, nemirnih misli vezanih uz Boga, sebe, teške okolnosti ili pak druge ljude. Plod takvih misli često je gubitak Božjeg mira i odustajanjeod aktivnog hodanja u vjeri s Isusom. Ovog jutra želim govoriti o tome odkolike je važnosti da imamo Božji mir u svojimmislima, koji je čuvar naših srca i misli. Od velikog sam uvjerenja kako sadržaj naših misli i srca često odlučuje o tome što izlazi iz naših usta, ali i da oblikuje naše životne stavove i djela u određenim situacijama. Prema apostolu Pavlu, "težnja tjelesnih misli je smrt, a težnja duhovnih život i mir" (Rimljanima 8,6).

 

 

Iscjeljenje od srama Jeff Roper | Travanj 2018

Sram je tema o kojoj se rijetko govori ili propovijeda, a važna je za naš život u Kristu. Da bismo bili potpuni, u potpunosti se predali, potrebno je doživjeti iscjeljenje od srama.

 

 

Uskrsnuće - Jučer, danas i zauvijek Mario Dučić | Travanj 2018

Među velikim svjetskim religijama, posebno se ističe jedan događaj, a to je uskrsnuće Isusa Krista! Uskrs nije, kako mnogi danas misle, vezan uzobojena jaja, šunku, sir, kobasice, hren, zečeve, druženje s obitelji ili praznike, već je vezan uz prazan grob i uskrslog  Krista! Nakon Kristova montiranoga sudskog procesa i raspeća na križu Golgote, mnogi su se njegovi sljedbenici osjećali uništenima i poraženima, ali Biblija nam kaže kako su nekolikodana kasnije, u samom centru Jeruzalema, bez straha javno propovijedali evanđelje Isusa Krista.

 

 

Uzmi svoj križ Mario Dučić | Ožujak 2018

Svjetovan način razmišljanja govori nam da dobre stvari u životu iskušavamo čuvajući svoj život. Dok zapravo, kao vjernici, tek možemo uživati u dobrim stvarima koje Bog ima zna nas tako što gubimo svoj život radi Krista. To je poruka koju je Isus nastavio podučavati nakon što je to prvo rekao: "Tko, naime, hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj radi mene i Radosne vijesti, spasit će ga. Što, dakle, koristi čovjeku da dobije svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život?" (Marko 8,35-37).

 

 

To je za vas volja Božija? Tomislav Pejaković | Ožujak 2018

Solunjanima 5,18 | U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Psiholozi kažu da je iskrena zahvalnost jedan od najzdravijih ljudskih osjećaja. Osjećaj zahvalnosti proizvodi više pozitivne emocionalne energije od bilo kojeg drugog stava u životu.

 

 

Predaj svoje srce Danijel Behin | Ožujak 2018

Bog bi nas trebao koristiti za svojusvrhu a ne da mi koristimo Njega za svojusvrhu. Isus Krist je vidljiv u nama jedino ako imamo identitet u Njemu, a taj je identitet moguće imati samo ako svoje srcepotpuno predamo Bogu koji je Otac, Sin i Duh Sveti.

 

 

Razumijevanje pokajanja Mario Dučić | Ožujak 2018

Pokajanje nije neka riječ koja je danas popularna i ne čuje se toliko koliko bi više trebalo općenito u propovijedima ili našem dijeljenju Evanđelja. Neki pak smatraju kako se čovjek više ne treba kajati ako se jednom već pokajao prilikom obraćenja.Noono što moramo znati je da pokajanje nije jednokratan čin, već kontinuirani stav poniznog i skrušenog srca prema Bogu i drugima. Počinje mijenjanjem našeg uma tako da se usuglasimosBogom vezano uz ono što je dobro, a što loše, kako bismo se mogli držati Božjih puteva u svome životu.

 

 

Snaga posta Ivan Rukavina | Veljača 2018

Post je važanza učinkovit hod u vjeri i pobjedonosan kršćanski život. Kroz prakticiranje posta na ispravan način i ispravnim motivima oslobađa se posebna sila i snaga koja bez njega nije moguća. Isus uopće ne postavlja pitanje trebamo li ili ne trebamo postiti. Za njega je to jasno, on post podrazumijeva kao normalan standard za kršćanski život. Stoga, post bi trebao biti uobičajena, standardna, nezaobilazna disciplina u našem životu.

 

 

 

Budi savršen Mario Dučić | Veljača 2018

Što znači biti savršen? Savršenstvo znači da nikad ne pomislimo lošu misao, ne kažemo krivu riječ ili učinimo nešto loše. Takvo biblijsko savršenstvo možemo pronaći samo kod Krista, ali ne i u našem ljudskom iskustvu iako bi to trebao biti cilj svakoga od nas. Grčka riječ TELEIOS (savršen) ne znači savršenstvo bez grijeha, već ulazak u potpunu zrelost. Tvorenice od te riječi zapravo znače kako je nešto dovedeno do svog kraja, da ima rod koji je sazrio, da ima potpuno izgrađen karakter i integritet.
Savršenstvo nije opcija, već nama dana zapovijed jer bez posvećenja u srcu i aktivnom (nesavršenom) težnjom za savršenstvom nitko neće vidjeti Gospodina.

 

 

 

Dođi i vidi Ap Verwayen | Veljača 2018

Ako si čovjek integriteta, bit ćeš plodonosan i imat ćeš veliko potomstvo. To je također obećanje za Crkvu. Bit ćete radnici na polju te ćete mijenjati ovaj grad, Zagreb, i ovu zemlju, Hrvatsku.

 

 

 

Što vizija jest, a što nije? Dario Kapin | Siječanj 2018

Bog Otac prije svegaod nas želi da svakodnevno donosimoNjegov rod i nesebično proslavimo Njegovo ime među narodima, odnosno ljudima koji nas okružuju.

 

 

Karakteristike zdrave crkve Mario Dučić | Siječanj 2018

S vremena na vrijeme trebamo se podsjetiti i preispitati živimo li životom rane i zdrave Crkve.

 

 

Ostanite u meni Mario Dučić | Siječanj 2018

Bog Otac prije svegaod nas želi da svakodnevno donosimoNjegov rod i nesebično proslavimo Njegovo ime među narodima, odnosno ljudima koji nas okružuju.

 

 

Neka vatra na žrtveniku trajno gori Vjekoslav Mršić | Siječanj 2018

Kada govorimo o žrtvi paljenici, trebamo se prisjetiti da se spaljivala cijela životinja koja je bila simbol cijelog i potpunog predanja Bogu, kako pojedinca tako i cijele zajednice. Nema predanja Crkve dok se pojedinci potpuno ne predaju Bogu.

 

 

Propovijedi 2017.

 

Ostanite u meni Mario Dučić | Siječanj 2018

Bog nam je dao svoj najdragocjeniji dar – svoga jedinorođenog sina Isusa Krista i na taj način pokazao svoju ljubav prema nama: "Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas." (Rimljanima 5,8)

 

 

Neka vatra na žrtveniku trajno gori Vjekoslav Mršić | Siječanj 2018

Kada govorimo o žrtvi paljenici, prisjetimo se da se spaljivala cijela životinja koja je bila simbol cijelog i potpunog predanja Bogu, kako pojedinca tako i cijele zajednice. Nema predanja Crkve dok se pojedinci potpuno ne predaju Bogu.

 

 

Vjernost Jahvi Ivan Rukavina | Prosinac 2017

Na kraju ove godine možemo svjedočiti da je Bog bio vjeran i da se ponovo proslavio u našim životima.

 

 

Bog je s nama Mario Dučić | Prosinac 2017

Bog nam je dao svoj najdragocjeniji dar – svoga jedinorođenog sina Isusa Krista i na taj način pokazao svoju ljubav prema nama: "Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas." (Rimljanima 5,8)

 

 

Gorljiv Duhom Mario Dučić | Prosinac 2017

Biti gorljiv, odnosno biti pobožno entuzijastičan znači u konačnici biti osnažen, inspiriran Bogom. Jedna od ključnih stvari za kojima Bog vapi je da mi kao njegovo tijelo – vjernici – imamo gorljivost, odnosno entuzijazam prema Njemu i djelima Božjeg kraljevstva.

 

 

Neslana sol Mario Dučić | Studeni 2017

Kao vjernici moramo biti slani! Sol ne spominje samo Krist u evanđeljima. U Starom zavjetu vidimo kako je sol imala višestruku svrhu. Bila je korištena kao prirodni konzervans, dodavala se u hranu kako bi poboljšala okus ili u gnojivo kako bi zemlja bila kvalitetnija. Sol je u neko vrijeme u Rimskim Carstvu toliko bila na cijeni da su se čak i rimski vojnici jednim djelom plaćali vrećicama soli. Sol ne samo štoje imala praktične primjene u povijesti, već je i zauzimala bitno mjesto u židovskom štovanju. Primjerice, u Levitskom zakoniku sol je bila dio žrtve prinosnice. Osim žrtve prinosnice, sol se upotrebljavala i kod žrtve paljenice. Sol se koristila isto tako i kod potvrđivanja saveza.

 

 

Kristova vrhunska ljubav Mario Dučić | Listopad 2017

Kad navješćujemo Evanđelje ljudima oko sebe, oni trebaju znati da ih ljubimo. Ljubav je temeljni i prepoznatljiv dio kršćanstva i jedan od glavnih indikatora našeg spasenja te naznaka da pripadamo Kristu. Vjera je temelj i sadržaj Božje poruke; nada je naš stav i fokus, a ljubav je akcija. Kada su vjera i nada na svome mjestu u našem životu, slobodni smo ljubiti na Božji način.

 

 

Duhovna obnova na božji način Mario Dučić | Listopad 2017

U Bibliji možemo vidjeti kako je Bog, radi svoje milosti i ljubavi, podignuo čovjeka koji je donio duhovnu obnovu.

 


 

Duhovni preporod Ivan Rukavina | Rujan 2017

Postoje istine bez kojih ne možemo biti duhovno živi. Ako ih primijenimo doživjet ćemo duhovni preporod od kojeg ćemo korist imati mi i svi oko nas.

 


 

Snaga molitve i posta Mario Dučić | Rujan 2017

Molitva je ključ koji otvara vjeru u našem životu. Ne postoji zamjena za molitvu, posebno u okolnostima koje se čine nemogućima. Kršćanski život bez molitve je život bez vjere i nade. Post i molitva su jedna od najduhovnijih i najjačih duhovnih kombinacija i oružja za vjernike na zemlji. 

 

 

12 Veličanstvenih zapovijedi Ivan Rukavina | Rujan 2017

U poslanici Rimljanima Bog nam daje praktične upute kako bismo znali što je Njegova volja. U tom djelu nalazi se 12 predivnih zapovijedi koje nas ohrabruju na kršćanski hod u vjeri.

 

 

Živa vjera Ivan Rukavina | Rujan 2017

Božja Riječ je ozbiljna oko toga da trebamo paziti kako živimo, odnosno kakva su naša djela. Ništa ne možemo napraviti kako bismo se spasili, ali puno možemo napraviti kako bismo zahvalili Bogu za svoje spasenje i proslavili Njegovo ime našim životom.

 

 

Ponovo pokreni Tomislav Pejaković | Kolovoz 2017

Efeška je crkva bila radna crkva. Ponekad usredotočenost na rad za Isusa zamijeni odnos s Njim. Možemo staviti ono što radimo za Isusa ispred njega samog. Možemo ostaviti Isusa u hramu, baš kao i Isusovi roditelji. Pazimo da nam se to ne dogodi!

 

 

Poruka o postojanosti Mario Dučić | Kolovoz 2017

Mi kao crkva trebamo biti živo svjedočanstvo poruke o postojanosti, strpljivosti odnosno nepokolebljivosti.

 

 

Vjerni Bog Ivan Rukavina | Kolovoz 2017

Ne možemo poznavati Boga ako nismo svjesni njegove vjernosti i ako je nismo iskusili.

 

 

Prokušana riječ Ivan Rukavina | Srpanj 2017

Da li je zaista moguće imati sigurnost, nadu i mir? Da, moguće je ako vjerujemo da je Božja Riječ istinita, prokušana, provjerena i pouzdana. Bog nas potiče i ohrabruje da čitav svoj život oslonimo na Njegovu Riječ.

 

 

Bog - Izvor nade Mario Dučić | Srpanj 2017

Obilovati u nadi znači imati preobilnu mjeru upornosti i strpljivosti. Radost i mir dolaze samo onda kad znamo da Bog drži sve pod kontrolom i kada smo uporni i strpljivi u našem zajedništvu sa Gospodinom.

 

 

Nemaj drugih bogova uz mene Tomislav Pejaković | Srpanj 2017

Iako ne štujemo kipove kao idole, današnja Crkva je u opasnosti od štovanja mnogih drugih idola. Vrlo često naša usta govore ono čega je srce puno – upravo po tome možemo znati što nam je u srcu.

 

 

Zrno vjere Tomislav Zorić | Srpanj 2017

Ne postoji mala i velika vjera, već pasivna i aktivna vjera.

 

 

Tko ima uši neka čuje Mario Dučić | Srpanj 2017

Potrebno je da dobijemo razumijevanje duhovnih principa sijanja i žetve, ohrabrimo se i nastavimo sijati Božju Riječ bez obzira na trenutne rezultate, odgovore ljudi oko nas ili okolnosti, odnosno mjesta u kojima se nalazimo i služimo.

 

 

Raspiri Božju milost Mario Dučić | Lipanj 2017

Svatko od nas ima Božje darove za koje je osobno odgovoran. Darove možemo raspiriti bez straha od prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Prema tome, učinimo nešto sada!

 

 

 

Jaganjac Božji Mario Dučić | Svibanj 2017

Biblija Isusa naziva Jaganjcem Božjim te je on centralna tema čitave Biblije koja se proteže od četvrtog poglavlja Postanka do 22. poglavlja Otkrivenja. Isusova otkupljujuća žrtva na križu središnji je događaj povijesti.     

 

 

Božja riječ Mario Dučić | Svibanj 2017

Božja riječ, Biblija, za svakoga bi vjernika trebala biti temelj na kojem živi, prema kojem oblikuje svoj život i svakodnevna hrana kojom se hrani. Na žalost nije uvijek tako te postoje mnogi koji tvrde da su vjernici, a ne čitaju i ne proučavaju Božju riječ i ne žive prema njoj.

 

 

Radikalan život Mario Dučić | Svibanj 2017

Velike promjene u Bibliji i u povijesti donijeli su samo ljudi koji su radikalno stajali iza svojih uvjerenja i koji su živjelio radikalnim životom, bez obzira koja je bila cijena takvog načina života.

 

 

 

Bog stoji samo iza pravednosti Ivan Rukavina | Travanj 2017

Pravednost je u samoj srži Božje prirode. On je pravedan i nikada ne čini ništa što nije pravedno, čak i kada mi mislimo da nije tako. Također, nikada neće blagosloviti naša nepravedna djela niti gleda na naše okolnosti kao na opravdanje za nepravednost.  

 

 

Svrha uskrsnuća Mario Dučić | Travanj 2017

Kristovo uskrsnuće je najvažniji događaj u povijesti te najvažniji događaj za nas kršćane koji treba ostaviti traga na našu prošlost, sadašnjost i budućnost.   

 

 

Svrh svega Tomislav Pejaković | Travanj 2017

Živimo u svijetu u kojem smo okruženi raznim lošim utjecajima te moramo čuvati svoje srce kako ti utjecaji ne bi našli put do njega i iskvarili ga.

 

 

Shvaćanje ovog vremena Mario Dučić | Travanj 2017

Bitno je da kao vjernici shvaćamo u kakvim vremenima živimo kako bismo svoje živote usredotočili na ono što je bitno te kako ne bismo dopustili da nas sile koje vladaju u ovom svijetu odvuku od Gospodina.   

 

 

Pokažimo istu revnost Mario Dučić | Ožujak 2017

Bog ne zaboravlja sve što smo prošlosti učinili za njega i njegovo Kraljevstvo, no želi da i dalje nastavimo u istoj revnosti te da ustrajemo do kraja kako bismo primili nagradu.

 

 

Društveni utjecaj probuđenja Mario Dučić | Ožujak 2017

Probuđenje koja su se događala kroz povijest ostvarila su velik utjecaj na društvo. Zahvaljujući probuđenju i pojedincima koji su se pokrenuli, došlo je do mnogo važnih društvenih reformi.

 

 

Duhovno probuđenje 5 Mario Dučić | Ožujak 2017

Proučavamo li probuđenja koja su se dogodila u Bibliji i kroz povijest, možemo vidjeti da postoje određeni obrasci koji se ponavljaju kroz sve njih.

 

 

Neću Vas ostaviti siročad Ivan Rukavina | Veljača 2017

Prije svog odlaska, odnosno smrti, Isus je učenicima najavio kako ih neće ostaviti same, već poslati jednoga koji je isti kao i on. Duh Sveti izuzetno je važan za svakog kršćanina te trebamo težiti za zajedništvom s njim i životom u njegovoj sili.

 

 

Duhovno probuđenje 4 Mario Dučić | Veljača 2017

Želimo li vidjeti probuđenje u našoj zajednici, gradu i zemlji, moramo razumjeti što je to probuđenje, kada do njega dolazi i koja je naša uloga u njemu. (4. dio)

 

 

Duhovno probuđenje 3 Mario Dučić | Veljača 2017

Želimo li vidjeti probuđenje u našoj zajednici, gradu i zemlji, moramo razumjeti što je to probuđenje, kada do njega dolazi i koja je naša uloga u njemu. (3. dio)

 

 

Duhovno probuđenje 2 Mario Dučić | Siječanj 2017

Želimo li vidjeti probuđenje u našoj zajednici, gradu i zemlji, moramo razumjeti što je to probuđenje, kada do njega dolazi i koja je naša uloga u njemu. (2. dio)

 

 

Duhovno probuđenje 1 Mario Dučić | Siječanj 2017

Želimo li vidjeti probuđenje u našoj zajednici, gradu i zemlji, moramo razumjeti što je to probuđenje, kada do njega dolazi i koja je naša uloga u njemu. (1. dio)

 

 

Čuvar naših srca i misli Mario Dučić | Siječanj 2017

Život je pun stvari oko kojih se možemo brinuti i koje mogu izazvati nemir i oduzeti nam radost, no važno je što činimo s tim stvarima, kako reagiramo i donosimo li ih pred Boga.

 

 

Discipliniran život Ivan Rukavina| Siječanj 2017

Disciplina je jako važna u svakom području kršćanskog života; od duhovnog, poslovnog do obiteljskog i tjelesnog. Prepustimo li se i ne provodimo li disciplinu, nećemo vidjeti rezultata i snosit ćemo posljedice.

 

 

Propovijedi 2016.

 

Najdragocjeniji dar Ivan Rukavina | Prosinac 2016

Ne smijemo se fokusirati samo na ovozemaljske stvari i darove koje dobivamo za Božić, već biti svjesni razloga zbog kojega uopće slavimo ovaj blagdan. Za Božić se prečesto usredotočimo na krive stvari, a da Isus zapravo ne dobije mjesto koje mu s pravom pripada.

 

 

Kako razviti strastvenu ljubav prema Isusu Mario Dučić | Prosinac 2016

Ako ne njegujemo svoju ljubav prema Isusu i ne prisjećamo se da bez njega ne bismo bili ništa, naš život lako će postasti samodostatan i religiozan. I dalje ćemo ići u crkvu i djelovati pobožno, ali će nam životi biti daleko od Boga.

 

 

Važnost pobožne obitelji Mario Dučić | Prosinac 2016

Obitelj je temelj društva, ali isto tako temeljno mjesto učeništva za generacije koje dolaze. Svim kršćanskim roditeljima dan je važan zadatak da podignu pobožnu generaciju, ulažu u svoju djecu i učine sve kako bi ona odrasla u pojedince koji ljube Boga.

 

 

Životna oholost Mario Dučić | Studeni 2016

Ponos je jako opasan grijeh je nas udaljuje od ovisnosti o Bogu. Mislimo da možemo sami i želimo se uzdići i maknuti od uzdanja u Boga.

 

 

Uravnotežen život Mario Dučić | Studeni 2016

Važno je da u svom životu imamo ravnotežu. Stavimo li prevelik naglasak na pojedino područje života kao je posao, karijera, obitelj, zdravlje i prehrana, razni hobiji, pa čak i duhovnost, doći će do neravnoteže, a samim time i problema.

 

 

Porodiljna snaga Mario Dučić | Studeni 2016

Ponekad se nađemo na samom rubu pobjede i onda odustanemo jer se Sotona koristi svim mogućim sredstvima kako bi nas obeshrabrio, izmučio ili nagovorio da sklopimo primirje s njim.  

 

 

Vježbaj se u pobožnosti Mario Dučić | Studeni 2016

Pobožnost nije nešto što dolazi samo od sebe. Kao i tjelesna kondicija, ona je nešto što moramo postići svakodnevnim "vježbanjem", odnosno provođenjem duhovne discipline.

 

 

Odaberite živjeti radosno Dr. Dean Hackett | Listopad 2016

Neizbježno je da ćemo se u životu susresti s problemima, potreškoćama, nevoljama i kušnjama, no to ne znači da moramo hodati okolo bez radosti, potlačeni i jadni. Radost je stav za kojega se svakodnevno odlučujemo.

 

 

Pobjeda ili poraz Dr. Dean Hackett | Listopad 2016

Najvažniji faktor koji utječe na našu budućnost i uspjeh u životu su naše odluke, a ne obiteljeka pozadina, okolnosti u kojima živimo ili nešto treće.

 


Budi odvažan i hrabar Mario Dučić | Rujan 2016

Božje kraljevstvo je mnogo više od osobnog spasenje. Velikim naglom Isus nam je dao zapovijed da idemo i činimo sve narode njegovim učenicima te da kroz evanđelje mijenjamo društvo u kojem živimo.

 


Kvalitetna mala vjera Mario Dučić | Kolovoz 2016

Božje kraljevstvo je mnogo više od osobnog spasenje. Velikim naglom Isus nam je dao zapovijed da idemo i činimo sve narode njegovim učenicima te da kroz evanđelje mijenjamo društvo u kojem živimo.

 


Olimpijada Ivan Rukavina | Kolovoz 2016

Biblija naš kršćanski život uspoređuje sa sportskim natjecanjem. Da bi sportaš, odnosno vjernik osvojio očekivanu nagradu potrebno je uložiti mnogo truda, napora te se odreći mnogih stvari.

 


Božje kraljevstvo Danijel Behin | Kolovoz 2016

Božje kraljevstvo je mnogo više od osobnog spasenje. Velikim naglom Isus nam je dao zapovijed da idemo i činimo sve narode njegovim učenicima te da kroz evanđelje mijenjamo društvo u kojem živimo.

 


Ja sam vrata Marc O'Dare Shaw | Srpanj 2016

Isus nam kroz svoju izjavu "Ja sam vrata" šalje više poruka koje su jako važne za naš život.

 


Štovanje ustima ili srcem Ivan Rukavina | Srpanj 2016

Ljudi su stvoreni da štuju nekoga. Kada to nije Bog, onda mjesto štovanja u našem srcu zuzme nešto drugo. Ali i kad štujemo Boga, to nije uvijek svim srcem i iskreno, a u Božjim očima to nema vrijednost. On ne želi da ga štujemo samo usnama, već srcem i to cijelim.  

 


Mir Vam svoj dajem Tomislav Pejaković | Srpanj 2016

Bog je izvor mira i taj svoj mir ostavio nam je u baštinu kada je odlazio sa zemlje. Svaki kršćanin morao bi imati mir s Bogom, mir sa samim sobom i mir  s drugim ljudima. Budući da imamo Boga koji je iznad svake okolnosti i svake nevolje, ne bismo smjeli biti tjeskobni i uznermireni zbog stvari koje se događaju oko nas.

 


Božje nagrade darežljivosti Mario Dučić | Srpanj 2016

Bog nagrađuje one koji su darežljiva srca. Ponekad se radi o materijalnim blagoslovima, a ponekad su to blagoslovi koji nadilaze materijalno pa čak i život na zemlji te se protežu u vječnost.

 


Kako razviti darežljivo srce Mario Dučić | Lipanj 2016

Kada je riječ o davanjima, bilo financijskim ili bilo kakvim drugim, moramo znati da Bog prije svega želi da imamo ispravno srce jer iz njega proizlazi svaka darežljivost.  

 


Ustrajnost u molitvi Ivan Rukavina | Lipanj 2016

Na neke molitve Bog neće odgovorti odmah, već nas poziva da ustrajemo i budemo uporni u traženju. Ponekad ćemo za neke stvari morati moliti i više godine, no ako ne ustrajemo, nećemo vidjeti rezultate. Posebno je važno da ustrajemo u duhovnom ratovanju jer ćemo samo tako zadobiti pobjedu.

 


Povezivanje kroz davanje Mario Dučić | Lipanj 2016

Davanje nije samo puka kršćanska dužnost, već ono otkriva mnogo toga o našem odnosu s Bogom, uči nas vjerovati Bogu te znatno utječe na naš duhovni rast.  

 


Važnost razumjevanja vizije Mario Dučić | Lipanj 2016

Za crkvu, pojedince, organizacije pa i za državno vodstvo vrlo je važno da imaju jasnu viziju kamo se kreću i što žele postići. Ne postoji li vizija, ljudi mogu imati dobre namjere i ljubiti Boga, ali neće mnogo toga postići niti se pomaknuti u pravom smjeru.

 


Život u svjetlu Ivan Rukavina | Svibanj 2016

Apostol Ivan pisao je o tome što znači živjeti u svjetlu kao i što znači živjeti u tami, odnosno u grijehu. Odnos kršćana prema grijehu je izuzetno važan kako bismo mogli živjeti životom u slobodi i svetosti.

 


Molitva daje ustrajnost Mario Dučić | Svibanj 2016

Božja riječ nas potiče da budemo ustrajni u molitvi kako bismo vidjeli rezultate; odgovore na naše osobne molitve, spasenja naših bližnjih, Božje djelovanje i probuđenje.  

 


Karakteristike istinskog probuđenja Mario Dučić | Svibanj 2016

Bitno je znati što je to istinsko probuđenje, što ono podrazumijeva i koje su njegove karateristike jer se inače možemo usredotočiti na pogrešne stvari i promašiti Božji plan.

 


Slobodan od brige Mario Dučić | Svibanj 2016

Božja riječ nas potiče da svoje brige predamo Gospodinu te da mu vjerujemo da je u kontroli i da će se pobrinuti za sve naše potrebe. Život u tjeskobnim brigama uništava naše mentalno i tjelesno zdravlje i stoga je važno da budemo slobodni od tjeskoba i strahova koji mnoge ljude drže zarobljenima.

 


Tražite kišu Tomislav Pejaković | Travanj 2016

Bog nam želi dati mnoge blagoslove, ali isto tako želi da ih tražimo od njega. Ne smijemo misliti kako nas Bog kažnjava ako smo počinili neki grijeh ili se moramo nekako iskupiti. On je i dalje naš Otac koji nam želi dati dobre stvari i dobre darove, samo to trebamo tražiti od njega.

 


Važnost dolaska u crkvu Mario Dučić | Travanj 2016

Na dolaske u crkveno zajedništvo ne smijemo gledati kao na nešto nevažno. Božja riječ daje nam nekoliko razloga zašto su dolasci na crkvene sastanke i sudjelovanje u crkvenim aktivnostima važni.

 


Naše nevolje - Isusov život Mario Dučić | Travanj 2016

Nevolje su sastavni dio života vjernika. Živimo u palom svijetu u kojem se događaju loše stvari, naše tijelo je podložno bolestima te se ponekad nalazimo pod sotonskim napadima. Isus nam je također "obećao" da će nas, želimo li ga vjerno slijediti, pratiti progonstva.

 


Uskrsnuće - Jučer, danas i zauvijek Mario Dučić | Ožujak 2016

Kristovo uskrsnuće centralni je događaj kršćanstva, ali i svjetske povijesti.

 


Poznaješ li Boga? Ivan Rukavina | Ožujak 2016

Za naš kršćanski život od ključne je važnosti da poznamo Boga. Bez obira koliko ga sada poznavali, Bog ima još mnogo toga da nam otkrije o sebi, no važno je ne samo da ga tražimo, već i način gdje i kako pokušavamo doći do spoznaje o Bogu. Postoji nekoliko temeljnih načina kako možemo doći do prave spoznaje Boga i važno je da to ne zanemarimo  i da se ne okrenemo drugim stvarima koje nam ne nude pravu spoznaju.

 


Organska evangelizacija Mario Dučić | Ožujak 2016

Evangelizacija ne podrazumijeva samo organizirane aktivnosti kao što su koncerti, propovijedi ili drugi evangelizacijski projekti na koje pozivamo svoje prijatelje. Cijeli naš kršćanski život trebao bi biti usmjeren na zadobivanje živih duša i njihovo spasenje od pakla.

 


Duhovna baština Mario Dučić | Ožujak 2016

Način na koji živimo svoje živote pred svojom djecom utječe na njihov život. Djeca gledaju je li naša ljubav prema Bogu iskrena i strastvena te to utječe na njihovu odluku da slijede Krista.

 


Ustani Mario Dučić | Veljača 2016

Svi se mi u svom kršćanskom životu susrećemo s padovima. Bog nam nije obećao da se to nikada neće dogoditi. No, u svojoj nam Riječi obećava da će nas podići ako padnemo. Razlika između gubitnika i pobjednika nije u tome koliko puta su pali, već jesu li nakon pada ustali.

 


Snaga zdravih odnosa Mario Dučić | Veljača 2016

Važno je da kao kršćani budemo obzirni jedni prema drugima i da poštujemo tuđa mišljenja, stavove, preferecije i životne stilove. O nekim stvarima Biblija nam daje jasne upute što je ispravno, a što nije, no u mnogim područjima ostavljena nam je sloboda. Moramo paziti da drugima ne namećemo svoje stavote ili mišljenja kao jedine ispravne.  

 


Lokalna crkva - Zajednica vjernika Ivan Rukavina | Siječanj 2016

Lokalna zajednica ima svoju važnost u općem Kristovom tijelu. Ona je obitelj vjernika te kroz lokalnu zajednicu vjernici mogu služiti jedni drugima, uklopiti se i djelovati na dobrobit Božjeg kraljevstva. Također tu primaju duhovnu hranu, blagoslove, ukor, opomene, ljubav, utjehu i ohrabrenje.

 


Ne silom ni snagom Mario Dučić | Siječanj 2016

U kršćanskom životu često ćemo se naći u situacijama u kojima ne možemo ništa napraviti svojim vlastitim snagama, niti se možemo osloniti na pomoć drugih ljudi. Samo uz pomoć Duha Božjega, odnosno u njegovoj sili, možemo učiniti ono na što nas je Bog pozvao da činimo.

 


Naredite sveti post Mario Dučić | Siječanj 2016

Post je jako važan dio kršćanskog života jer Bog odgovara na molitve kada se njegov narod ponizi i traži njegovo lice kroz post i molitvu. Ako želimo vidjeti probuđenje, promjene, oslobođenja i pobjede u svojim životima i životima svojih bližnjih, potrebno se poniziti pred Bogom kroz post i molitvu.

 


Kršćanstvo na Kristov način Mario Dučić | Siječanj 2016

Bog nas nije pozvao da budemo samo vjernici. On želi da budemo njegovi učenici, a bivanje učenikom podrazumijeva žrtvu, predanje i podložnost. Da bismo postali Isusovi učenici potrebna je disciplina i ustrajnost.

 

 

Propovijedi 2015.

 

Uvijek zahvalni Ivan Rukavina | Prosinac 2015

Ne smijemo zaboraviti biti zahvalni Bogu na svemu onome što nam daje. Važno je da se ne usredotočimo na ono negativno i loše, već na blagoslove koje ponekad zaboravimo.

 


Darežljiva milost Mario Dučić | Prosinac 2015

Darežljivost je prije svega Božja milost. Kada shvatimo koliko toga nam je Bog dao i koliko smo blagoslovljeni u njemu, možemo biti darežljivi i davati u Božje kraljevstvo te ljudima u potrebi.

 


Vjera koja pobjeđuje svijet Mario Dučić | Prosinac 2015

Potrebna nam je vjera kako bismo ugodili Bogu, odnosno kako bismo postigli ono na što nas je Bog pozvao i ustrajali usprkost svim nedaćama, pritiscima i nevoljama.

 


Prva ljubav Ivan Rukavina | Studeni 2015

Bog nas je prije svega spasio kako bismo imali odnos s njim, a tek onda služili i radili za njega. Važno je da se sjetimo one prve strasti i ljubavi prema Bogu te da se vratimo natrag tom odnosu jer iz njega zatim proizlazi sve drugo.

 


Značenje i uloga križa Mario Dučić | Studeni 2015

Kristov križ nalazi se u samom centru kršćanske vjere. Krist je na križu podnio kaznu za naše grijehe, ali nas je isto tako oslobodio sile grijeha tako da on više ne vlada nad nama.

 


Raspiri Božji dar Mario Dučić | Studeni 2015

Bog nam je svima dao darove te od nas očekujemo da budemo odgovorni i upotrijebimo ih njemu na slavu te ne dopustimo da se vatra u nama ugasi.

 


Anina priča Ivan Rukavina | Listopad 2015

Bog je svakoga od nas stvorio jedinstvenog, dao nam posebnu viziju i svrhu za naš život. Ponekad se na putu do ostvarenja te vizije nađu mnoge prepreke, no važno je da i dalje težimo za njezinim ostvarenjem.

 


Biblijski finjak Mario Dučić | Listopad 2015

Ako u životu želimo nešo postići, posebice ako se radi o postizanju nečega za Kraljevstvo, moramo biti radikalni. Biblija je puna primjera ljudi koji su se postavili radikalno za svoju vjeru. Cijena za to često je bila visoka, ali isto tako su i rezultati bili značajni.

 


Bog teških trenutaka Jeff Roper | Listopad 2015

Sastavni dio života su i trenuci kada se čini da prolazimo kroz dolinu smrti. Važno je znati da je Bog i tada s nama te da nas i tada prate njegova dobrota i milost.

 


Prve stvari na prvo mjesto Mario Dučić | Listopad 2015

Važno je da u našem životu Bog i njegovo Kraljevstvo uvijek budu na prvom mjestu. Ponekad se nesvjesno udaljimo od toga i druge stvari zauzmu to mjesto te odjednom nemamo više vremena za Boga, njegovu Crkvu i Kraljevstvo.

 


Sotonsko rešetanje Mario Dučić | Rujan 2015

Kušnje i poteškoće su sastavni dio kršćanskog života i ne možemo ih izbjeći. Stoga je važno kako se postavimo u tim kušnjama, odnosno da u njima održimo svoju vjeru. 

 


Ludi svijet - mirni vjernici Mario Dučić | Rujan 2015

U svijetu koji svakim danom postaje sve luđi, nasilniji, okrutniji i nenormalniji, za kršćane je vrlo važno da znati kako se održati da i sami ne postanu slični. Moramo se ugledati u Isusa i način kako se on nosio sa svakodnevnim stresnim situacijama i pritiscima.   

 


Njegovi putevi Tomislav Pejaković | Kolovoz 2015

Naučimo se raditi stvari na određeni način jer iskustveno vidimo da one donose rezultate. No, Bog ponekad radi stvari na sasvim drukčiji, nama neočekivan način te trebamo biti spremni prihvatiti i poslušati njegove upute i podložiti se njegovoj volji jer ćemo samo tako zadobiti pobjedu.   

 


Neka se ne uznemiruje vaše srce Ivan Rukavina | Kolovoz 2015

Isus je prije odlaska na križ svojim učenicima, a posredno i nama, dao obećanje. Njime nas ohrabruje da imamo vjere u njegova obećanja vječnoga života na nebu gdje nam on ide pripraviti mjesto.

 


Život Ivan Rukavina | Kolovoz 2015

Bog je izvor, začetnik i održavatelj života.

 


Osvajanje Obećane zemlje Ivan Rukavina | Srpanj 2015

Sve vezano uz izlazak Iraelaca iz Egipta i ulazak u Kanaan napisano je nama za pouku. Obećana zemlja za nas kršćane ima duhovno značenje koje možemo otriti kroz upute koje je Bog davao Izraelcima, svrhu i narav odabranog naroda, način ulaska i karakter zemlje koju su primili.

 


Ugoditi Bogu Tomislav Pejaković | Srpanj 2015

Bitno je da znamo kako možemo ugoditi Bogu. Pogrešne predodžbe o tome što je Bogu ugodno mogu nas odvesti u sasvim krivi smjer te ćemo ulagati svoj napor u stvari koje Boga uopće ne impresioniraju.

 


Živa i djelotvorna Riječ Ivan Rukavina | Srpanj 2015

Božja riječ je bitna jer je ona, prije svega, sredstvo kroz koje Bog komunicira s nama.

 


Gospodar svih oluja Ivan Rukavina | Srpanj 2015

U životu ćemo se susresti sa mnogim olujama čiji su uzroci različiti. No važno je da u njima ne izgubimo svoju vjeru u Isusa koji je Gospodar svih oluja i koji nas može provesti kroz njih, dati nam snagu, promijeniti okolnosti ili učiniti čudo.

 


Svjetlo nasuprot tame Tomislav Pejaković | Lipanj 2015

Mi se konstantno nalazimo u borbi protiv sila tame. Zato je važno da se opremimo kako bismo se mogli boriti protiv đavla i njegovih demona koji samo čekaju da nas unište.

 


Božje Kraljevstvo 1 Ivan Rukavina | Lipanj 2015

Pozvani smo da širimo Božje kraljevstvo na isti način kako je to Isus činio. On je propovijedao, podučavao, iscjeljivao bolesne i istjerivao zle duhove. Isti zadatak ostavio je svojoj Crkvi – da širi svjetlo u tami u kojoj se nalazimo.

 


Iskaza im ljubav Mario Dučić | Lipanj 2015

Ljubav je u samom središtu kršćanstva. Ako ne ljubimo ljude, sva što činimo i sav naš kršćanski život nema nikakvog smisla. Bog nas poziva da iskažemo drugima ljubav kao što je Krist nama iskazao ljubav.

 


Slavi Boga, dušo moja Ivan Rukavina | Lipanj 2015

Mnoštvo je razloga zbog kojih trebamo štovati i slaviti Boga. Psalam 103 govori nam o Božjim atributima i poziva nas da ga štujemo.

 


Božji mir Mario Dučić | Svibanj 2015

Krist nam je obećao da ćemo u svijetu imati nevolje. Svatko od nas suočava se s problemma, nevoljama, pritiscima, bolestima i slabostima. No Isus nam je također osigurao svoj mir i rekao da se ne moramo tjeskobno brinuti ni za što. Kada nevjernici vide Božji mir u našim životima usprkos teškim okolnostima, poželjet će znati izvor naše nade.

 


Obećanje Očevo Mario Dučić | Svibanj 2015

Krštenje Duhom Svetim je jedno od važnih učenja Biblije i stoga je važno da vjernici imaju pravo shvaćanje što ono jest, kako ga primamo i koji su njegovi rezultati.

 


Zašto evangelizirati? Mario Dučić | Svibanj 2015

Evangelizacija je zapovijed koju je Krist osobno dao svojoj Crkvi. Ona nije opcija niti nešto za posebne nadarene ljude, evangelizatore koji će se time baviti. Evangelizacija je prije svega način života. Mi moramo na svakom koraku i u svakom pogledu svjedočiti Krista.

 


Ista revnost - Savršena nada Mario Dučić | Svibanj 2015

Nakon dugo godina truda u kršćanstvu ponekad se osjećamo izmorenima i zbog toga gubimo elan. No Božja riječ nas potiče da ustrajemo i budemo i dalje revni, jer revnost utječe na našu nadu.

 


Ne bojte se Mario Dučić | Svibanj 2015

Strah je nešto što nas može paralizirati. Ne samo to, ono čega se bojimo postaje ono što štujemo. Ako se bojimo Boga, njega ćemo i štovati, ali ako se bojimo ljudi ili okolnosti, njih ćemo staviti na mjesto Boga.

 


8 Kristovih blagoslova (II. dio) Ivan Rukavina | Travanj 2015

Prema Kristovim standardima blagoslovljen nije nužno samo onaj koji nešto prima, dobiva ili čini već nešto tko je netko. Dakle, Krist propovijeda i uči da je blagoslovljen onaj koji posjeduje neke karakterne osobine. To tko sam i što sam ja čini me blagoslovljenim ukoliko je u skladu s Kristovim standardima.

 


Kako se rješiti stresa 19 Mario Dučić | Travanj 2015

Pohlepu Biblija naziva izvorom svih zala jer zbog nje ljudi često čine mnoge druge zle stvari. Zbog pohlepe za novcem ljudi zanemaruju svoje obitelji, kradu, lažu, varaju, ali i narušavaju svoje zdravlje.

 


Kako se rješiti stresa 18 Mario Dučić | Travanj 2015

Gorčina je rezultat neopraštanja prijestupa i povreda koje su nam nanesene. Ako ne otpustimo gorčinu, ona postaje poput otrova koji nas truje te može uzrokovati ozbiljne probleme probavnog sustava.

 


Balansiran život Mario Dučić | Travanj 2015

Kao kršćani moramo imati balansiran život. Ne smijemo stavljati prevelik naglasak samo na jedno područje života, a druga zanemarivati jer će to imati loše posljedice na nas, naš rast u vjeri i sazrijevanje te naše kršćansko svjedočanstvo.

 


Činjenice, rezultati i uvjeti kršenja Svetim Duhom Mario Dučić | Travanj 2015

Krštenje Duhom Svetim je jedno od važnih učenja Biblije i stoga je važno da vjernici imaju pravo shvaćanje što ono jest, kako ga primamo i koji su njegovi rezultati.

 


Kako se rješiti stresa 17 Mario Dučić | Travanj 2015

Gorčina je rezultat neopraštanja prijestupa i povreda koje su nam nanesene. Ako ne otpustimo gorčinu, ona postaje poput otrova koji nas truje te može uzrokovati ozbiljne probleme probavnog sustava.

 


8 Kristovih blagoslova (I. dio) Ivan Rukavina | Ožujak 2015

Prema Kristovim standardima blagoslovljen nije nužno samo onaj koji nešto prima, dobiva ili čini već nešto tko je netko. Dakle, Krist propovijeda i uči da je blagoslovljen onaj koji posjeduje neke karakterne osobine. To tko sam i što sam ja čini me blagoslovljenim ukoliko je u skladu s Kristovim standardima.

 


Kako se rješiti stresa 16 Mario Dučić | Ožujak 2015

Požuda je jedan od smrtnih stresova zbog koje možemo zapasti u velike probleme. Seksualna požuda može dovesti do raznih spolnih bolesti, no požuda ne mora biti isključivo seksualne prirode. No, požuda je nešto čega se, uz Božju pomoć, možemo riješiti.

 


Ljubi bližnjega svoga Mario Dučić | Ožujak 2015

Kao što ne možemo ljubiti bližnje, ako prije ne ljubimo Boga, tako ne možemo reći da ljubimo Boga, ako ne ljubimo svoje bližnje. Ljubav prema Bogu se očituje u ljubavi prema ljudima jer su oni njegova stvorenja koja on ljubi. Po ljubavi će drugi prepoznati da smo njegovi učenici.

 


Ljubi Gospodina Boga svoga Mario Dučić | Ožujak 2015

Zapovijed da ljubimo Boga najveća je od svih zapovijedi koje se nalaze u Pismu. Ako ne ljubimo Boga, sve drugo što činimo ili ne činimo kao kršćani nema nikakvog smisla ni vrijednosti.

 


Radujte se uvijek Gospodinu Ivan Rukavina | Veljača 2015

Ako u našem životu nema radosti, odnosno prevladava tuga, razočaranje, nevjera i kriticizam onda nešto nije u redu s nama i moramo ozbiljno ispitati naša srca i stanje. Ako je naš život ispunjen radošću, nadom, sigurnošću i pozitivom, to su dobri simptomi.

 


Kako se rješiti stresa 15 Mario Dučić | Veljača 2015

Požuda je jedan od smrtnih stresova zbog koje možemo zapasti u velike probleme. Seksualna požuda može dovesti do raznih spolnih bolesti, no požuda ne mora biti isključivo seksualne prirode. Ljudi razvijaju požudu prema raznim stvarima kao što su hrana, a postoji i požuda uma i požuda srca.

 


Snaga molitve Mario Dučić | Veljača 2015

Da bismo bili uspješni u svom kršćanskom životu i da bi crkva mogla napredovati u širenju Božjeg kraljevstva, prije svega je važno da budemo ljudi molitve. Bez molitve nije moguće ostvariti nikakav rast ni napredak; niti na osobnoj razini, niti na razini zajednice.

 


Kako vidjeti kraljevstvo Božje Mario Dučić | Veljača 2015

Da bismo mogli vidjeti Kraljevstvo Božje potrebno nam se nanovo roditi. Novo rođenje je duhovno rođenje, nešto što dolazi odozgo i bez njega ne možemo ući u nebo.

 


Vlast predana čovjeku Ivan Rukavina | Siječanj 2015

Važno je razumjeti koja je uloga ljudi, a posebice kršćana u poretku svemira. Ljudima je od početka dana vlast nad svim, no oni su je odbacili kroz grijeh. Kada prihvatimo Krista, kroz njegovo djelo otkupljenja i obnove ponovo primamo tu vlast i autoritet te ju moramo koristiti kako bi pronijeli Božje kraljevstvo na Zemlji.

 


Ne odustani Mario Dučić | Siječanj 2015

Ako radimo i trudimo se u Gospodinu, neminovno ćemo počiniti pogreške. Nitko od nas nije imun na pogreške; svi mi ponekad griješimo i donosimo krive odluke. Važno je da ne ostanemo dolje, već da se pokajemo, ustanemo i idemo naprijed.

 


Djela Svetog Duha Mario Dučić | Siječanj 2015

Važno je da imamo ispravno razumijevanje toga koja je uloga Duha Svetoga u životu vjernika i crkve. Na primjeru rane crkve možemo vidjeti kako je krštenje Duhom Svetim značilo silu koju su vjernici imali kako bi neustrašivo naviještali evanđelje i živili pobjedonosnim kršćanskim životom.

 


Propovijedi 2014.

 

Kako se rješiti stresa 14 (Krivnja 2/2) Mario Dučić | Prosinac 2014

Krivnja je kontinuirani stres i kontinuirano presušivanje energije koji utječu na središnji živčani sustav. Rezultati se manifestiraju u dobrovoljnim i nedoborovljnim psihičkim, mentalnim, emotivnim i duhovnim odgovorima

 


Kako se rješiti stresa 13 (Krivnja 1/2) Mario Dučić | Prosinac 2014

Krivnja je kontinuirani stres i kontinuirano presušivanje energije koji utječu na središnji živčani sustav. Rezultati se manifestiraju u dobrovoljnim i nedoborovljnim psihičkim, mentalnim, emotivnim i duhovnim odgovorima.

 


Svrha Pisma Ivan Rukavina | Studeni 2014

"Doktrina nas drži podalje od pogrešaka. Osvjedočenje nas drži podalje od grijeha. Popravljanje nas čuva od pada i sloma. Trening u pravednosti i odgajanje nas čuva od ludosti." Donald Hubbard

 


Kako se rješiti stresa 12 Mario Dučić | Studeni 2014

Ljutnja utječe na naše zdravlje - na naš krvožilni sustav jer neriješena ljutnja rezultira stiskanjem arterija i povećanjem krvnog tlaka. Ljutnja ne samo da uništava tijelo, dušu i naš duh, već uništava naše bliske odnose, posebno među bračnim partnerima i članovima obitelji.

 


Crkvena abeceda Mario Dučić | Listopad 2014

Sedam je osnovnih karakteristika rane crkve koje se ne smiju zaboraviti ukoliko želimo i dalje biti zdrava i relevantna crkva, odnosno crkva koja djeluje prema Božjem, a ne ljudskom obrascu ponašanja i života. No prije svega potrebno je novo rođenje koje čini Duh Sveti kroz našu voljnost za korjenitom promjenom našeg načina života i razmišljanja. Drugim riječima, trebamo se okrenuti od grijeha, promijeniti smjer života od sebičnosti i bunta prema Bogu i njegovim zapovijedima. U isto vrijeme, trebamo se okrenuti Kristu, ovisiti o njemu za oproštenje grijeha, milost, vodstvo i životnu svrhu jer ne možemo sami sebe spasiti niti ispravno voditi, a nakon obraćenja, trebamo se krstiti u vodi jer nas krštenje identificira sa Kristom i zajednicom vjernika, i to je stanje učeništva i znak naše vjere. Ukoliko smo istinski obraćeni, ukoliko smo se pokajali od grijeha i predali Isusu Kristu za vodstvo, služenje i svrhu, Pismo nam kaže da ćemo biti nadodani u Njegovo Tijelo.

 


Kako se rješiti stresa 11 Mario Dučić | Listopad 2014

SBog nas je stvorio na takav način da ako prekršimo njegove zapovijedi, iskusit ćemo bolesti naše duše poput ljutnje, krivnje, požude, gorčine, pohlepe, straha i zavisti. Ipak, Bog nam je obećao da sve te bolesti naše duše mogu biti iscijeljene

 


Posljednji dani 4 Mario Dučić | Listopad 2014

Bog nam je dao vrijeme, darove i druge izvore prema našim mogućnostima i od nas očekuje da ih mudro ulažemo sve dok se on ne vrati. Stvar u svemu ovome nije koliko imamo već koliko dobro upotrebljavamo ono što imamo.  Svi smo mi različiti, sa različitim darovima, pozadinama, sposobnostima, obrazovanjem, mogućnostima, imetkom ili osobnim dohodcima odnosno financijama, ali svi smo odgovorni za ono što imamo odnosno za ono što nam je od Gospodina povjereno, ne za ono što nemamo. Gospodar Isus će se ponovo vratiti, to je sigurno. I tada će tražiti od nas da mu položimo sve naše životne račune.

 


Posljednji dani 3 Mario Dučić | Listopad 2014

Isusov će dolazak biti brz i trenutan. Neće postojati mogućnost za pokajanje u zadnji čas ili pogađanje. Odluke koje smo prije donijeli u tom trenu će odlučiti našu stranu vječnosti.  Moramo biti pripravni i stražariti da nam ne dođe kao lopov u noći. Ono što Isus od nas želi je da pazimo na njegovu "imovinu", a ponajviše da činimo njegova djela na njegovom imanju na zemlji, ujedno u crkvi i izvan crkve i to je najbolji način da se pripremamo za Kristov dolazak.

 


Slijedi me! Ivan Rukavina | Rujan 2014

Neminovno je da svi imamo neko vodstvo. Nitko ne može biti izuzet od toga da je pod nečijim utjecajem i da ga netko vodi. Stoga je nužno da budemo svjesni tko nas vodi, kome smo podložni i tko utječe na naše stavove, razmišljanje i svakodnevne životne odluke.

 


Kako se rješiti stresa 10 Mario Dučić | Rujan 2014

Postoje ponašanja i stavovi koji mogu doprinijeti razvoju stresa. To su: nedostatak zahvalnosti, duh nezadovoljstva, želja za zabranjenim stvarima, uzdizanje vlastitog intelekta, vjerovanje lažima što može voditi ka razvoju strahova i lošim odlukama, bolna sjećanja… Neriješeni stres uzrokuje neravnotežu u autonomnom živčanom sustavu te stoga dolazi do navale hormona u tijelu. Uskoro se pojavljuju simptomi bolesti kao što su: visoki krvni tlak, dijabetes, kronični umor i sl. Najbolje rješenje je ne pokušavati riješiti se simptoma, već stresa koji ih uzrokuje. To možemo učiniti transformacijom bolnihsjećanja snažnim pozitivnim podsjetnicima Božje istine. Te su istine sadržane u Kristovim zapovijedima koje su univerzalne u svojoj prirodi, no često u suprotnosti s našim prirodnim sklonostima.

 


Posljednji dani 2 Mario Dučić | Rujan 2014

Isus ukazuje učenicima da bi se manje trebali brinuti za datum njegova dolaska, a više da budu spremni kada On ponovo dođe - odnosno da žive postojano na Božji način tako da bez obzira kada se On pojavi u svojoj slavi, da može reći da su to njegovi učenici.

 


Posljednji dani 1 Mario Dučić | Rujan 2014

Isus je stalno ponavljao i rekao u vezi onih koje mu je Otac "dao"da će ih "uskrisiti u posljednji dan". Ivan je u zapravo jedini Novozavjetni pisac koji koristi riječ "posljednji dan"kao izjavu koja se odnosi na Isusove aktivnosti u samim posljednjim danima. Isto tako daje nam jasno do znanja da se Isus brine za svoje kroz bilo koje vrijeme i sve vodi do konca i završetka stvari na zemlji.

 


Kako se rješiti stresa 9 Mario Dučić | Kolovoz 2014

Lijekovi sigurno na neko vrijeme mogu maknuti simptome bolesti, ali se često ne bave i ne liječe sam koriien stresa koji može uzrokovati ili pridonijeti razvoju bolesti.

 


Nauči nas naše dane brojati Ivan Rukavina | Kolovoz 2014

Božja mudrost daje nam praktične upute za život na zemlji. Jedna od takvih uputa tiče se našeg odnosa prema resursima koje nam je Bog dao. Jedan od najvažnijih resursa je vrijeme.

 


Radikalni biblijski život Mario Dučić | Kolovoz 2014

Radikalan život je znati Boga toliko dobro da se samo jedanput pomolimo i da se nebo zatvori "tri godine i šest mjeseci ", te da se opet pomolimo i vidimo kako oganj pada sa neba, a još uvijek da budemo kao "čovjek poput nas", kao što se kaže za Iliju. (1 Kraljevima 17,18 - Jakov 5.17 Duda-Fućak)

 


Ako je tko žedan neka pije Ivan Rukavina | Srpanj 2014

Krist se objavio kao izvor žive vode, a voda koja je potekla iz Njega je Duh Sveti. U Božjoj Riječi voda predstavlja Duha Svetog. On predstavlja element bez kojeg nije moguće živjeti. Duh Sveti je voda, prijeko potrebna za život. Bez vode nema života. Zato je Isus pozvao sve one koji su žedni da dođu i napiju se. Poziv je bio univerzalan.

 


Kako se rješiti stresa 8 Mario Dučić | Srpanj 2014

Osim genetskih bolesti, svaka osoba nasljeđuje razne slabosti i sklonosti prema određenim bolestima koje se inače pojavljuju u obitelji. Ako znamo da imamo sklonost prema određenim bolestima, od njih se možemo štititi kroz osobnu disciplinu. Osim genetskih bolesti, od svojih otaca baštinimo i našu grešnu narav.

 


Kako napredovati u teškim vremenima Mario Dučić | Srpanj 2014

Bog sigurno neće ostaviti svoju djecu koja su povrijeđena ili očajna već će ih ispuniti sa svakom radošću i mirom koji je iznad svake mjere kako bi napredovali u nadi.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 18 Mario Dučić | Srpanj 2014

ISTINITOST naspram ZAVARAVANJA

Zadobijanje budućeg povjerenja ispravno izvještavajući prošle činjenice. Istinitost je komuniciranje životom i riječima ono što je izvorno i točno.

 

ČISTOĆA naspram NEČISTOĆE

Moralna izvrsnost koja je očita u mojem životu dok vjerno činim ono što je ispravno. Čistoća je moć življenja koje je u skladu sa svetim Božjim standardima.

 

MUDROST naspram LUDOSTI

Praktična aplikacija istine u našim svakodnevnim odlukama.

 


Kako se rješiti stresa 7

Mario Dučić | Lipanj 2014

Bog nam je napisao priručnik za održavanje naših tijela i providio način po kojem možemo iskustiti zdravi život. Prema stupnju razumijevanja i prakticiranju tih zapovijedi u našim životima, u mogućnosti smo uživati u dobrom zdravlju i živjeti dugim životom.

 


Tko je taj Kralj Slave? Ivan Rukavina | Lipanj 2014

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave! Tko je taj Kralj slave? Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju! Podignite, vrata, nadvratnike svoje dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave? Jahve nad Vojskama - on je Kralj slave!" Psalam 24:7-10

 


Različiti jednog Duha Mario Dučić | Lipanj 2014

Ako se malo bolje zagledamo i promotrimo možemo zaključiti da smo različiti s obzirom na darove, službe, učinke, obiteljsku dinamiku, sposobnosti, edukaciju, vrste posla, količinu zarade i tome sl. U crkvi bismo svi trebali imati strast za Gospodinom i Njegovim Kraljevstvom i biti jednog Duha, ali što se tiče darova, službi ili učinka, uniformiranost nije poželjna.

 


Zašto evangelizacija? Mario Dučić | Lipanj 2014

Evangelizacija nije opcija za određene darovite ljude; ona nije nužno samo organizirana aktivnost već kršćanska dužnost i životni stil svakog istinski spašenog i nanovo rođenog kršćanina koji razumije od čega je spašen i kako je njegova dužnost to podijeliti sa izgubljenim ljudima.

 


Savršeni prijatelj Ivan Rukavina | Svibanj 2014

Potreba za prijateljstvom je normalna potreba koju ima svatko od nas. Prijateljstvo podrazumijeva neki bliski odnos. Mi smo stvoreni kao stvorenja odnosa i zato trebamo druge osobe kako bismo ostvarili taj odnos. Kao ljudi imamo potrebu za ljubavlju, prihvaćanjem, identitetom. A te se stvari postižu kroz odnos.

 


Kako se rješiti stresa 6 Mario Dučić | Svibanj 2014

Kao što postoje fizički zakoni koji upravljaju svemirom, tako postoje i duhovni zakoni koji kontroliraju naše odnose sa Bogom i drugim ljudima oko nas. Ti zakoni isto tako određuju naš stupanj zdravlja ili bolesti, a upisani su u srca svake osobe.

 


Nadvladajuća borba Mario Dučić | Svibanj 2014

Kako bismo postigli blagoslove u svom životu ponekad se moramo izboriti za njih u molitvi. Važno je da ustrajemo u molitvama kako bismo postigli pobjede u svojim životima, zadobili naše bližnje za Krista i vidjeli kako Bog čini čuda u našem grafu i zemlji. Za to je potrebna borba.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 17 Mario Dučić | Svibanj 2014

Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini temeljitost, štedljivost i teleranciju kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Ovisnost o Ocu Ivan Rukavina | Travanj 2014

Humanistička filozofija današnjice temelji se na poticanju neovisnosti. Svijet nas potiče da živimo život za sebe, da nikoga ne trebamo i da se razvijamo kako bismo postigli ono što želimo. Isus nam je dao sasvim drukčiji primjer življenja, primjer života ovisnosti o Ocu.

 


Zadovoljan i bezbrižan život na biblijski način Mario Dučić | Travanj 2014

U Bibliji često nailazimo na upozorenja da se tjeskobno ne brinemo. Sam Isus naglasio je kako se ne bismo trebali tjeskobne potrebne jer se Otac brine za nas. Tjeskobe i brige mogu prouzročiti mnoge bolesti, a naša se situacija neće promijeniti. Moramo se pouzdati u Gospodina da će se on pobrinuti za nas te se usredotočiti na njegovo Kraljevstvo i pravednost.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 16

Mario Dučić | Travanj 2014

Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini samokontrolu, osjetljivost i iskrenost kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Tri dimenzije Božje Riječi Ivan Rukavina | Ožujak 2014

Iako je Biblija jedna od najpoznatijih i najprodavanijih knjiga u povijesti koja je ostvarila velik utjecaj na razvoj čovječanstva i ljudske misli, to joj nije glavna svrha i namjena. Njezina je svrha trostruka: da kroz nju upoznamo Boga, da nam bude duhovna hrana i priručnik za život.

 


Kako se rješiti stresa 5 Mario Dučić | Ožujak 2014

Ono što govorimo i što drugi izgovaraju u naš život može znatno utjecati na naše psihičko i fizičko zdravlje. Bol, gorčina i tjeskoba uzrokovane ružnim, uvredljivim i bolnim riječima mogu dovesti do mnoštva bolesti.

 


Kako pomagati molitvom?

Mario Dučić | Ožujak 2014

Potrebno je i nužno je tražiti Boga u molitvi jer većina blagoslova dolazi radi toga što ga tražimo u molitvi.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 15

Mario Dučić | Ožujak 2014

Domišljatost (snalažljivost) je pronalazak praktične upotrebe onoga što drugi predvidje ili odbace. Odgovornost je znati i činiti ono što drugi očekuju od mene. Sigurnost je ustroj mog života prema onome što se ne može uništiti ili oduzeti.

 


Cjelovito evanđelje Tom Connors | Veljača 2014

"Ta ne stidim se evanđelja Kristova , jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje - i Židovu, najprije, i Grku." - Rimljanima 1:16

 


Kako se rješiti stresa 4 Mario Dučić | Veljača 2014

Za razliku od misli našeg uma, misli našeg srca stvaraju sustav vjerovanja koji nam diktira što mislimo, govorimo i činimo. Postoji razlog zašto nas Biblija upozorava da marljivo čuvamo svoje srce. Naime, stvari života i smrti koje izlaze iz srca ne samo da djeluju na nas već imaju i posljedice za sve ljude oko nas. Uvjerenje odnosno vjerovanje srca može biti usmjereno ili prema zdravlju ili prema uništenju: "Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnost, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. To ukalja čovjeka..." (Matej 15,19-20a)

 


Kako i zašto iskusiti probuđenje 2 Mario Dučić | Veljača 2014

Da bismo služili Gospodinu, moramo naučiti što je samoodricanje.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 14

Mario Dučić | Veljača 2014

Kao kršćani trebamo težiti tome da svijetu oko sebe pokažemo strpljivost. Bog nam je obećao da strpljivošću baštinimo obećanje. Strpljivost nas u konačnici vodi k nadi. Osim strpljivosti, Bog ne želi da budemo svadljivi, već da budemo uvjerljivi. Uvjerljivost će nam donijeti zajedništvo i blagostanje. I na kraju, Bog želi da pokazujemo poštivanje prema drugima tako što ćemo biti točni, a ne skloni kašnjenju.

 


Uvjetovani Bog Mario Dučić | Siječanj 2014

Spasenje je besplatno, ali uvjetovano je našim ispravnim odgovorom. Ispravan odgovor uključuje voljnost obraćenja i promjene. Obraćenje se odnosi na promjenu misli i ponašanja.

"Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi!." - Ivan 14:15

 


Kako se rješiti stresa 3 Mario Dučić | Siječanj 2014

Sve bolesti i slabosti mogu biti povezane sa nekim od slijedećih pet čimbenika : 1. Kako razmišljamo, 2. Što govorimo, 3. Što činimo, 4. Što jedemo i 5. Što nasljeđujemo.

 


Gospodin je pastir moj

Tom Connors | Siječanj 2014


Biblija često vjernike naziva ovcama, a Boga našim pastirom. Za nas je važno da shvatimo značenje te usporedbe, odnosno kakav je odnos ovaca i pastira te kako se to odnosi na nas.

 


Propovijedi 2013.

 

Vjerni sluga

Ivan Rukavina | Prosinac 2013


Vjernost je ono što Bog traži od nas. Naš "uspjeh" u njegovim očima neće biti mjeren na temelju toga koliko smo radili za njega, veličine naše službe i crkve, uspjeha naših evangelizacija ili bilo čega drugoga. Bog gleda na to koliko smo mu vjerni u onome što nam je povjerio.

 


Kako se rješiti stresa 2

Mario Dučić | Prosinac 2013


Postoji nekoliko uzroka bolesti u našem životu. Jedna od stvari koja izrazito utječe na naše zdravlje je način na koji razmišljamo. Naše misli, posebice tjeskoba i nevjera, mogu narušiti zdravlje i uzrokovati razne bolesti.

 


Kako i zašto iskusiti probuđenje 1

Mario Dučić | Prosinac 2013


Kako bi se pomaknuli iz stanja zamrlosti i uspavanosti, crkvi je potrebno probuđenje. A za probuđenje nam je prije svega potrebno da se vjernici pokrenu i okrenu Bogu tražeći njegovu obnovu i duha molitve.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 13

Mario Dučić | Prosinac 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini krotkost, poslušnost i urednost kako bi bili što sličnijiIsusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 

 


Kako se rješiti stresa 1

Mario Dučić | Studeni 2013


Moramo prije svega shvatiti da smo stvoreni kao bića koja imaju duh, dušu i tijelu i da naše zdravlje ovisi o skladu koji vlada između ova tri djela, a najvažniji dio našeg bića je duh.

 


Osjetljivost naspram bezosjećajnosti

Mario Dučić | Studeni 2013


Mi kršćani moramo paziti da svijetu ne ostavimo krivu sliku legalista kojima je više stalo do naše pravde i zakona, nego do samih ljudi, njihovih boli, problema i života. Trebamo se ugledati na Isusa koji je bio pun suosjećanja prema grešnicima, a da pritom nije odobravao njihov grijeh.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 12

Mario Dučić | Studeni 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini radovanje, pravdu i lojalnost kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Imaš li drugi oblik identifikacije?

Gary Evans | Listopad 2013


Naša uvjerenje i naša djela proizlaze iz toga kako razmišljamo, odnosno što oblikuje naše misli. Važno je prije svega znati tko smo u Kristu te se preoblikovati svoj um na temelju Božje riječi.

 


Uvjerljivost naspram svadljivosti

Mario Dučić | Listopad 2013


Uvjerljivost je važna kako bismo svijetu ukazali na njihovu potrebu za spasenjem. Ako ne razvijamo uvjerljivost, ljudi oko nas bit će odbijeni našim ponašanjem i djelima te će biti "zakinuti" radosne vijesti. Uvjerljiva bi trebala biti i naša djela, ne samo naše riječi.

 


Iskrenost naspram licemjerstva

Mario Dučić | Listopad 2013


Iskrenost je osobina koja nas odvaja od svijeta koji je prijevaran i dvoličan. Ona podrazumijeva da uvijek govorimo istinu i da u našim srcima nema prijevare.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 11

Mario Dučić | Listopad 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini gostoljubivost, poniznost i inicijativu kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Valjana vjera

Mario Dučić | Rujan 2013


Za svakoga kršćanina vrlo je važno da ima sigurnost vječnog spasenja i da živi u čvrstoj spoznaji da će nakon smrti ići u nebo i živjeti u vječnom zajedništvu s Isusom. Biblija nam daje neke smjernice kako možemo spoznati je li naša vjera valjana i možemo li se pouzdati i sigurnost vječnog spasenja.

 


Zapovijedi strasti

Mario Dučić | Rujan 2013


Temelj, osnova i srž kršćanskog života sadržani su u samo dvije zapovijedi koje nam je dao Isus – da ljubimo Boga i ljude. Ako imamo strast za Bogom, sve drugo u našem kršćanskom životu i služenju će doći na svoje mjesto.

 


Slobodan od stresa

Tomislav Pejaković | Kolovoz 2013


Stres je naša svakodnevica. Živimo u vremenima velikih neizvjesnosti, tjeskoba i problema koje uzrokuju stres. Samo nam Isus može dati mir koji nam je potreban kako bi živjeli život bez stresa.

 


Pouka o molitvi

Ivan Rukavina | Kolovoz 2013


Isus nam je u evanđelju dao temeljnu pouku o molitvi. To nije neka šablona koje bi se morali strogo držati, već označava temeljne principe i elemente osobne i zajedničke molitve. Božji narod mora biti narod molitve na osobnoj i zajedničkoj razini. Samo tako možemo vidjeti Boga na djelu, doživjeti promjene u našim životima, obiteljima, zajednici i društvu.

 


Bog vjeran obećanjima

Ivan Rukavina | Kolovoz 2013


Bog je kroz Stari i Novi zavjet svojim vjernima dao mnoga obećanja i ne samo da ih je dao, već ih je održao. To nam daje sigurnost i nadu da nas on neće ostaviti i da će ispuniti sve što na je obećao.

 


Kraljevsko svećenstvo

Ivan Rukavina | Srpanj 2013


Biblija novozavjetne kršćane naziva kraljevskim svećenstvom. Kao oni čiji je Veliki svećenik sam Isus Krist imamo ista prava i obaveze koje su nekada imali starozavjetni svećenici. Prije svega je to da budemo oni koji zastupaju narod pred njime, da odražavamo njegovu svetost i da ga predstavljamo na zemlji.

 


Isus - Sin Božji

Hrvoje Novačić | Srpanj 2013


U povijesti svijeta, posebno Izraelskog naroda Bog je sebe objavljivao kroz posrednike, anđele, moćna stvorenja. U posebnom trenutku u povijesti rodio se Isus Krist. Učenici, Bog Otac pa i Neprijatelj i njegovi demoni zvali su ga sin Božji. Ta jednostavna istina da je Isus Božji sin, otkrivena po Duhu Svetome može nam danas dati da "postanemo sve silniji" i da "pobijedimo svijet".

 


Osnaži se u Gospodinu

Ivan Rukavina | Srpanj 2013


Kao kršćani pozvani smo da živimo prema visokim standardima Božje riječi što sa sobom donosi izazove kao što su duhovni pritisci, borbe, kušnje, padovi i usponi. Ponekad nam se čini da ne možemo dalje. U takvim trenutcima vrlo je važno da se osnažimo i ohrabrimo u Gospodinu koji je izvor naše snage.

 


Ne boj se! Samo vjeruj!

Ivan Rukavina | Lipanj 2013


Kroz izvještaj o uskrsnuću Jairove kćeri Bog nam ne otkriva samo svoju silu uskrsnuća, već nam se tu otkriva Božji karakter, njegov odnos prema smrti, nevoljama kao i problemima kroz koje prolazimo. Također nam daje smjernice kako bismo se trebali odnositi prema teškoćama, pa čak i tragedijama, s kojima se suočavamo.

 


Pr(a)vo evanđelje

Hrvoje Novačić | Lipanj 2013


Biblija često vjernike naziva ovcama, a Boga našim pastirom. Za nas je važno da shvatimo značenje te usporedbe, odnosno kakav je odnos ovaca i pastira te kako se to odnosi na nas.

 


Tko je kriv?

Mario Dučić | Lipanj 2013


Iako je ponekad obeshrabrujuće kad sijemo Riječ, a ne vidimo plodove našega rada, Isus je u usporedbi o sijaču istaknuo kako neće svako sjeme roditi rod, već samo ono koje padne na plodno tlo. Samo će oni ustrajni roditi višestruki rod te moramo to imati na umu kad sijemo i nastaviti s radom bez obzira na okolnosti.

 


Gospodin je pastir moj

Tom Connors | Siječanj 2013


Biblija često vjernike naziva ovcama, a Boga našim pastirom. Za nas je važno da shvatimo značenje te usporedbe, odnosno kakav je odnos ovaca i pastira te kako se to odnosi na nas.

 


Život bez duga - Božji put prema bogatstvu 7

Mario Dučić | Lipanj 2013


Biblija puno govori o novcu; ona nam daje neke temeljne istine koje nam mogu pomoći da dobro upravljamo novcem, steknemo ispravan odnos prema bogatstvu i novcu te budemo darežljivi.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 10

Mario Dučić | Lipanj 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini nježnost, zahvalnost i poštovanje kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Život bez duga - Božji put prema bogatstvu 6

Mario Dučić | Svibanj 2013


Postoji veza između načina na koji živimo svoj život i blagoslova. Ako nam je Bog uskratio financijske blagoslove, znači da u određenom području ne živimo u skladu s principima njegove Riječi

 


Obećanje Očevo

Mario Dučić | Svibanj 2013


Bez sile Duha Svetoga ne možemo ispuniti svoj puni potencijal kao vjernici. Krštenje u Duhu Svetome potrebno nam je kako bismo imali silu, snagu, hrabrost i  žar te bili učinkoviti svjedoci za Krista.

 


Život bez duga - Božji put prema bogatstvu 5

Mario Dučić | Svibanj 2013


Život u dugu smanjuje našu sposobnost uspješnog pregovaranja te je u suprotnosti koje nam daje Biblija. Nigdje u Bibliji za velike pothvate, kao što su gradnja Šatora sastanka ili Hrama, Božji narod nije ulazio u dugove. Također, život na dug razotkriva duh ponosa, a ponos je grijeh kojeg Bog brzo osuđuje.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 9

Mario Dučić | Svibanj 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini fleksibilnost, opraštanje i darežljivost kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Potpuna sloboda

Ivan Rukavina | Travanj 2013


Ljudi se danas općenito nalaze u raznim ovisnostima i ropstvima i to ne samo ljudi u svijetu, nego i kršćani. Ropstvo u kojem se nalaze nisu samo ovisnosti o drogi, alkoholu, kocki ili nečemu drugom, već i dugovi, tjeskobe, depresije, lijenosti, pasivnost i sl. Bog želi da njegova djeca žive u potpunoj slobodi kako bi tu slobodu mogli dalje donositi drugima.

 


Život bez duga - Božji put prema bogatstvu 4

Mario Dučić | Travanj 2013


Život u dugu sprečava nas da vidimo Božje usmjerenja kroz providnost;  može ukloniti od nas Božju zaštitu koju je stavio kroz određena ograničenja; isključuje vjeru te otkriva našu nestrpljivost.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 8

Mario Dučić | Travanj 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini izdržljivost, entuzijazam i vjeru kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Točka predaje

Hrvoje Novačić | Ožujak 2013


Svaki kršćanin se u jednom trenutku svojeg života nađe pred odlučujućom točkom, a to je točka predaje. O tome kako što ćemo učiniti i odlučiti u tome trenutku ovisi naš daljnji kršćanski život.

 


Život bez duga - Božji put prema bogatstvu 3

Mario Dučić | Ožujak 2013


Život u dugu može uvelike utjecati na naš duhovni život u zajednici vjernika jer nas sprečava da budemo darežljivi i da iskusimo povezanost s braćom i sestrama. Posuđivanja također sprečava našu kreativnost.

 


Život bez duga - Božji put prema bogatstvu 2

Mario Dučić | Ožujak 2013


Posuđivanje i život na dug nije način života koji je Bog zamislio za svoju djecu. Biblija nam ukazuje na mnoge razloge zbog kojih ne bismo trebali posuđivati.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 7

Mario Dučić | Ožujak 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini marljivost, razlučivanje i diskreciju kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Život bez duga - Božji put prema bogatstvu 1

Mario Dučić | Veljača 2013


Posuđivanje i život na dug nije način života koji je Bog zamislio za svoju djecu. Život u dugu čini nas robovima novcu i vjerovnicima i miče naš fokus s Boga.

 


Domišljatost naspram rasipnosti

Mario Dučić | Veljača 2013


U vremenima koja su financijski teška vrlo je važno da mudro i domišljato upravljamo resursima koji su nam dani. Trebamo tražiti Boga da nam pokaže kako možemo najbolje iskoristiti izvore te biti na blagoslov drugima.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 6

Mario Dučić | Veljača 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini poštivanje, pouzdanost i odlučnost kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Novo rođenje

Ivan Rukavina | Siječanj 2013


Novo rođenje je specifično iskustvo Božjeg djela kojim postajemo njegova djeca. To je iskustvo koje mijenja našu prirodu te mi postajemo nova stvorenja, dok naš stari čovjek umire. Novo rođenje sa sobom donosi niz blagoslova i prava koja imamo kao Božja djeca i dionici njegove naravi.

 


Vrsnost naspram slabosti

Mario Dučić | Siječanj 2013


Božja volja za svakog vjernika je da iskusi snagu vrsnosti i upotrijebi je na dobrobit drugih.

 


Odgovornost naspram nepouzdanosti

Mario Dučić | Siječanj 2013


Bog nam kroz svoju Riječ daje zapovijedi i upute od našim dužnostima prema njemu, našim obiteljima, braći i sestrama u Kristu, autoritetima te društvu općenito. Te dužnosti nisu nam dane na odabir, mi ih moramo vršiti.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 5

Mario Dučić | Siječanj 2013


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini suosjećanje, zadovoljstvo, kreativnost i odlučnost kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Poslušnost naspram tvrdoglavosti

Mario Dučić | Siječanj 2013


Poslušnost Bogu i njegovoj riječi važna je jer nas nedostatak poslušnosti može dovesti do samouništenja. Bog obećava blagoslove onima koji su mu poslušni, no neposlušnost nas može dovesti pod prokletstvo.

 


Propovijedi 2012.

 

Božje vodstvo

Ivan Rukavina | Prosinac 2012


Bog nas nije ostavio da se sami snalazimo u ovome svijetu kako znamo i umijemo već nas vodi kroz život. Svatko od nas je posebna i jedinstvena osoba i Bog ima poseban i jedinstven plan za naše živote te nas vodi kako bismo ga ispunili.

 


Pravda naspram poštenja

Mario Dučić | Prosinac 2012


Božja pravednost razlikuje se od ljudskog poimanja. Ljudi često zamjenjuju pravdu sa jednakošću i ljudskim poimanjem pravednosti. Zbog toga su kivni na druge i ponekad ljuti na Boga jer u njihovim očima nije pravedan.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 4

Mario Dučić | Prosinac 2012


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini dobronamjernost, smjelost i opreznost kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Štedljivost naspram rasipnosti

Mario Dučić | Studeni 2012


Bog nam je dao resurse (financijske i druge) kako bi mudro upravljali njima, bili štedljivi, umnažali te kroz darežljivost pomagali u izgradnji njegova kraljevstva. Bog će nas, kao i nemarnog upravitelja, smatrati odgovornim za rasipanje povjerenih resursa.

 


Život u brodu

dr. Gary Evans | Studeni 2012


Crkva danas živi u svojoj sigurnosnoj zoni te zbog toga ne raste, ne napreduje i ne širi Kraljevstvo Božje. Da bismo kao pojedinci i Božji narod napredovali i donijeli promjene u vlastite živote i društvo oko nas, moramo iskoračiti iz naših zona udobnosti i u vjeri zakoračiti prema novim i većim stvarima koje Bog ima za nas.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 3

Mario Dučić | Studeni 2012


Razviti u svojoj obitelji i na osobnoj razini budnost, obazrivost i dostupnost kako bi bili što sličniji Isusu i svjedočanstvo ljudima oko nas.

 


Lojalnost naspram nevjernosti

Mario Dučić | Studeni 2012


Lojalnost (vjernost) je jedna od temeljnih Božjih osobina i ona se u Bibliji očituje kroz saveze koje je Bog sklapao s ljudima. Mi smo kao Kristovi učenici pozvani da budemo lojalni Bogu, svojoj crkvi, bračnom partneru, obitelji, poslodavcu i zemlji.

 


Mudrost naspram ludosti

Mario Dučić | Studeni 2012


Da bismo donijeli dobre odluke i živjeli Bogu ugodan život te opstali u ovom pokvarenom naraštaju i vremenima krize potrebna nam je Božja mudrost.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 2

Mario Dučić | Listopad 2012


Za istinski uspjeh nije dovoljno prakticirati duhovne discipline kao što su molitva i čitanje Biblije, već trebamo aktivno raditi na svojim karakterima i dopustiti Bogu da nas mijenja kako bi postajali sve sličniji slici njegova sina.

 


Vođenje slijedeće generacije

Mario Dučić | Listopad 2012


Da bi generacije nakon nas nastavile hod u vjeri i postale novi voditelji koji će voditi Božji narod, ali i ovu zemlju, na nama je da preuzmemo odgovornost roditelja i investiramo u njihove živote.

 


Jutra na samotnom mjestu

Ivan Rukavina | Rujan 2012


Bog nam je kroz svoju Riječ i primjer Isusa Krista otkrio principe osobne pobožnosti koji nam mogu pomoći da produbimo svoje zajedništvo s Gospodinom te živimo u sili i snazi Duha Svetoga.

 


Radovanje naspram samosažaljenja

Mario Dučić | Rujan 2012


Bog nam kroz Pismo na mnogo mjesta govori da se radujemo. Radost je znak naše zahvalnosti za spasenje koje imamo i vjere u moćnog Boga koji je iznad svih okolnosti u kojima se trenutno nalazimo. U svijetu u kojem vladaju depresija, tuga, tjeskoba i briga, naša radost trebala bi ukazivati nevjernicima da postoji izvor nade.

 


Strpljenje naspram nestrpljivosti

Mario Dučić | Rujan 2012


U životu se susrećemo se sa situacijama u kojima je kušana naša strpljivost. Nije se lako nositi sa pritiscima, teškim okolnostima i kušnjama, no kroz njih Bog želi izgraditi naš karakter te nas učiti strpljivosti i  postojanosti.

 


"Snaga istinskog uspjeha" - Podizanje obitelji s karakterom 1

Mario Dučić | Rujan 2012


Za istinski uspjeh nije dovoljno prakticirati duhovne discipline kao što su molitva i čitanje Biblije, već trebamo aktivno raditi na svojim karakterima i dopustiti Bogu da nas mijenja kako bi postajali sve sličniji slici njegova sina.

 


Njiva smrti

Hrvoje Novačić | Kolovoz 2012


Ključevi duhovnog buđenje crkve u našim su rukama. Bog nas izaziva da se pouzdamo u Njegove izvore te dajemo sve više u Njegovo kraljevstvo. Božji blagoslov snage, mira i radosti davanja na kršćanima privući će ljude (pravo bogatstvo) do spasenja, a Crkva će iskusiti Božju providnost i ispuniti svoje poslanje.

 


Tolerancija naspram osude

Mario Dučić | Kolovoz 2012


Trebamo biti tolerantni prema mladim i nezrelim vjernicima čiji standard svetosti ili zrelosti nije na istoj razini kao naš. Bog je prema nama izuzetno tolerantan i ne plaća nam prema našim grijesima jer tada nitko ne bi opstao.

 


Istinitost naspram zavaravanja

Mario Dučić | Kolovoz 2012


Bog nam je u Bibliji i u svom Sinu otkrio istinu. Istina je srž njegove biti. Istina je također ona koja nas oslobađa od života u zabludi i daje nam snage da ispunimo svoj puni potencijal u Kristu.

 


Savršeni Otac

Ivan Rukavina | Srpanj 2012


Za kršćanski život izuzetno je važno da znamo kako je Bog naš Otac i to ne bilo kakav otac, već savršeni Otac. Otac nebeski razlikuje se od naših zemaljskih očeva. Moramo imati ispravno shvaćanje Boga koji nas ljubi kao što roditelj ljubi svoje dijete i spreman je sve učiniti za njega.

 


Pouzdanost naspram proturječnosti

Mario Dučić | Srpanj 2012


Bog od nas želi da  budemo pouzdani (vjerni) u svemu što činimo. Ako nismo vjerni u malim stvarima, nećemo moći biti vjerni ni u velikima. Ljudi teže za nekim pouzdanim, posebno u poslovnom svijetu i naša pouzdanost može biti veliko svjedočanstvo za Krista.

 


Urednost naspram konfuzije

Mario Dučić | Srpanj 2012


Gospodin je Bog reda te svojom urednošću ukazujemo nevjernicima na njegov karakter. Neurednost (konfuzija) kod vjernika često ukazuju na neki dublji problem kao što je seksualna nemoralnost.

 


Točnost naspram kašnjenja

Mario Dučić | Lipanj 2012


Točnost je važna karakterna osobina jer ona pokazuje da poštujemo druge ljude i njihovo vrijeme. Ljudi u svijetu često će gledati upravo na točnost kao na jednu od osobinu dobrog i poštenog radnika i suradnika koji ih cijeni i poštuje.

 


Blagost naspram grubosti

Mario Dučić | Lipanj 2012


Naša blagost prema drugima u trenutcima njihove slabosti ili potrebe bit će im svjedočanstvo kristolikog karaktera i iskaz Božje ljubavi i njegove brige. Sam Isus sebe je prikazao kao dobrog pastira i onoga koji se brine za slabe i nemoćne te bismo ga trebali nasljedovati.

 


Biblijsko bogoslužje

Ivan Rukavina | Lipanj 2012


Bogoslužje je centralni događaj u tjednu kršćanina. To je vrijeme i mjesto kad kršćani zajedno dolaze pred svetog Boga te nas ono priprema za nebo. Stoga bi se vjernici trebali pripremiti za bogoslužje kao poseban događaj psihički, fizički, emotivno i, nadasve, duhovno.

 


Vjera naspram nevjere

Mario Dučić | Svibanj 2012


Mi se kao vjernici ne krećemo u području vidljivog, nego nevidljivog te trebamo s vjerom pristupiti Bogu kako bismo mu mogli ugoditi. Naš Bog je velik i moćan, može nas provesti kroz bilo koju situaciju. Također on uvijek drži svoja obećanja koja su dostojna naše vjere.

 


Popustljivost naspram sablazni

Mario Dučić | Svibanj 2012


Kao kršćani živimo u zajednici s drugim ljudima; vjernicima i ljudima u svijetu te moramo razmišljati o tome kako naša djela utječu na sliku koju kod drugih stvaramo o Kristu i kršćanstvu. Moramo paziti da svojim ponašanjem ne dovedemo drugog brata i sestru da posrne u svojem hodu s Bogom, odnosno da ne udaljimo nevjerne još dalje od Boga.

 


Darežljivost naspram škrtosti

Mario Dučić | Svibanj 2012


Sve što imamo je dar od Boga.  On od nas traži da budemo mudri upravitelji onoga što nam je povjereno. Darežljivost je izraz ljubavi i štovanja prema Bogu koji je dao sve što je imao za nas.

 


Prilike u Isusu Kristu

Michael Boone | Svibanj 2012


Mi sa sobom kroz život nosimo prtljagu naše prošlosti. Vrlo često nismo toga svjesni i hodam uokolo s tom prtljagom. Za razliku od nas drugi ljudi su je svjesni i možda se čude zašto to nosimo sa sobom. Kao kršćani moramo dopustiti Bogu da uzme te stvari koje nosimo i oslobodi nas.

 


Donošenje odluka naspram dvoumljenja

Mario Dučić | Travanj 2012


U svojem svakodnevnom životu i donošenju odluka moramo se prije svega voditi načelima Božje riječi te svoje odluke podvrgavati njezinom autoritetu.

 


Opraštanje naspram gorčine

Mario Dučić | Travanj 2012


Pozvani smo da opraštamo drugima uvrede i povrede koje su nam nanijeli jer je Isus nama mnogo oprostio. Neopraštanje može imati kobne posljedice za naš duhovni život te emocionalno i tjelesno zdravlje.

 


Identificiraj se

Jorge Vargas | Travanj 2012


Moramo znati koji je naš identitet u Kristu kako nas sotona ne bi zavarao i pokušao nam nametnuti neki drugi identitet.

 


Odlučnost naspram malodušnosti

Mario Dučić | Travanj 2012


Odlučnost nam je potrebna da bismo završili svoju trku i izvršili zadatak koji nam je Bog dao bez obzira na prepreke na koje nailazimo na putu.

 


Zadovoljstvo naspram pohlepe

Mario Dučić | Ožujak 2012


Ako smo zadovoljni onime što imamo i pouzdamo se u Boga da providi sve što nam je potrebno očuvat ćemo svoj život od gorčine, ljutnje na Boga i nezadovoljstva. Nezadovoljstvo vlastitim životom i okolnostima vodi nas u pohlepu i žudnju za stvarima i okolnostima koje ne možemo imati, odnosno u grijeh.

 


Kreativnost naspram slabog postignuća

Mario Dučić | Ožujak 2012


Ako smo zadovoljni onime što imamo i pouzdamo se u Boga da providi sve što nam je potrebno očuvat ćemo svoj život od gorčine, ljutnje na Boga i nezadovoljstva. Nezadovoljstvo vlastitim životom i okolnostima vodi nas u pohlepu i žudnju za stvarima i okolnostima koje ne možemo imati, odnosno u grijeh.

 


Pazite na sebe

Ivan Rukavina | Ožujak 2012


Mi živimo u posljednjim vremenima te je naš kršćanski život konstantna borba protiv pritisaka svijeta, tijela i sotone koji nas žele odvući od Boga. Ako ne pazimo na sebe i ne izborimo se za svoj duhovni život, naša će srca otvrdnuti i možemo otpasti od Boga.

 


Probudi se od mrtvih

Hrvoje Novačić | Ožujak 2012


Ako želimo vidjeti probuđenje u našoj zemlji, potrebno je prvo da se mi kao crkva i pojedinci probudimo iz duhovnog sna.

 


Iskazivanje časti naspram nepoštivanja

Mario Dučić | Veljača 2012


Čast prije svega trebamo iskazivati Gospodinu kao silnom i moćnom Bogu. Moramo imati stav strahopoštovanja prema Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Isto tako Biblija nam govori o poštovanju Bogom danih autoriteta koje je Bog s razlogom stavio u naš život. Iskazivanjem časti drugima štujemo Boga.

 


Gostoljubivost naspram neljubaznosti

Mario Dučić | Veljača 2012


Bog nas kroz cijelu Bibliju poziva na to da iskažemo gostoljubivost, posebice prema strancima i ljudima koji nam ne mogu uzvratiti. Gostoljubivost je oblik izražavanja Božje ljubavi prema našim bližnjima.

 


Samilost naspram ravnodušnosti

Mario Dučić | Veljača 2012


Bog se kroz Bibliju svom narodu pokazao kao Otac milosrđa i utjehe te od nas očekuje tu istu samilost koju primamo od njega pokazujemo prema drugim ljudima. Samilost je više od samog suosjećanja s tuđom boli, ona nas pokreće da nešto učinimo kako bi umanjili tu bol i olakšali drugima koji se nalaze u teškim situacijama i problemima.

 


Bog koji izbavlja iz svih nevolja

Ivan Rukavina | Veljača 2012


U životu prolazimo kroz mnoge nevolje. Za neke od njih sami smo krivi jer su posljedica naših loših odluka, neke su sotonski napadi na nas i naše obitelji, neke su kušnje kroz koje prolazimo, a neke nas snađu jednostavno zato što živimo u palom svijetu. Bez obzira koji je uzrok izvor naših nevolja, Bog je uvijek tu da nas izbavi iz njih. On je dovoljno moćan i silan da nas spasi iz svake pogibelji, iscijeli od svake rane i da nam da snage kako bi se suočili sa svime što nas snađe.

 


Pažljivost naspram odvlačenja pažnje

Mario Dučić | Siječanj 2012


Važno je razviti pažljivost u našim životima jer bez nje nećemo moći čuti Božji glas, upute naših roditelja i autoriteta koje nas vode i čuvaju.

 


Pozornost naspram neopreza

Mario Dučić | Siječanj 2012


Potrebno je da budemo pozorni i budno pazimo na stvari koje nam je Bog povjerio kako nam ih neprijatelj ne bi ukrao i uništio. Neoprez nas može ostaviti duhovno osakaćenima, oduzet nam snagu i vrijeme koje smo mogli provest čineći nešto za Božje kraljevstvo.

 


Ljubav naspram sebičnosti

Mario Dučić | Siječanj 2012


Biblija Boga opisuje kao ljubav. Njegova se ljubav razlikuje od svjetovnog poimanja ljubavi i opisao ju je apostol Pavao i 1 Poslanici Korinćanima. Kršćani bi trebali razvijati takvu vrstu ljubavi prema Bogu, braći i sestrama te ljudima u svijetu.

 


5 elemenata biblijske crkve

Ivan Rukavina | Siječanj 2012


Prototip Biblijske Crkve, kako univerzalne tako i lokalne, otkriven je u knjizi Djela Apostolskih. U toj knjizi, koja se još može nazvati i knjiga Djela Duha Svetog, zapisana je povijest nastanka Biblijske Crkve. Ona je mjerilo po kojem se današnja crkva treba mjeriti, uspoređivati i izgrađivati. Biblijska crkva prolazi na testu izdržljivosti, prokušanosti, trajnosti, originalnosti, kvalitete i kvantitete.

 


Ovisnost

Tomislav Pejaković | Siječanj 2012


Nitko ne može govoriti da hoda u jedinstvu s Bogom, a da nije ovisan o Bogu. Ta se ovisnost kao i svaka druga steče kroz naviku da provodimo vrijeme s Bogom i da se svakodnevno udlučujemo da trebamo Boga u svom životu.

 


Propovijedi 2011.

 

2011

Obnova (bilješke) | Obnova (smjernice)

Oprez (bilješke) | Oprez (smjernice)

Smjelost (bilješke) | Smjelost (smjernice)

Marljivost (bilješke) | Marljivost (smjernice)

Inicijativa (bilješke) | Inicijativa (smjernice)

Poniznost (bilješke) | Poniznost (smjernice)

Dostupnost (bilješke) | Dostupnost (smjernice)

Stranci u egzilu (bilješke) | Stranci u egzilu (smjernice)

Zahvalnost (bilješke) | Zahvalnost (smjernice)

Vjera koja pokreće Boga (bilješke) | Vjera koja pokreće Boga (smjernice)

Samokontrola (bilješke) | Samokontrola (smjernice)

Sigurnost (bilješke) | Sigurnost (smjernice)

Božja volja (bilješke) | Božja volja (smjernice)

Entuzijazam naspram ravnodušnosti (bilješke) | Entuzijazam naspram ravnodušnosti (smjernice)

Izdržljivost (bilješke) | Izdržljivost (smjernice)

Vjera koja pomiče planine (bilješke) | Vjera koja pomiče planine (smjernice)

Vjera (bilješke) | Vjera (smjernice)

Dobrostiv čovjek (bilješke) | Dobrostiv čovjek (smjernice)

Bog biblije 5. (bilješke) | Bog biblije 5. (smjernice)

Bog biblije 4. (bilješke) | Bog biblije 4. (smjernice)

Nasljedujte Krista (bilješke) | Nasljedujte Krista (smjernice)

Bog biblije 3. (bilješke) | Bog biblije 3. (smjernice)

Bog biblije 2. (bilješke) | Bog biblije 2. (smjernice)

Brigo moja (bilješke) | Brigo moja (smjernice)

Bog biblije 1. (bilješke) | Bog biblije 1. (smjernice)

Slavite Jahvu (bilješke) | Slavite Jahvu (smjernice)

Kad služim rastem (bilješke) | Kad služim rastem (smjernice)

Kako pobjediti lijenost? (bilješke) | Kako pobjediti lijenost? (smjernice)

Vječni život 2. (bilješke) | Vječni život 2. (smjernice)

Vječni život 1. (bilješke) | Vječni život 1. (smjernice)

Gje su devetorica?

Zamke pokvarenog naraštaja

Snaga zdravih odnosa

Savršena vjera

Oživi nas ponovo


Propovijedi 2010.

 


Propovijedi 2009.

 


Propovijedi 2008.

 


Propovijedi 2007.

 


Propovijedi 2006.

 

Propovijedi

Predavanja

Seminari

Učeništvo (predavanja)