TJEDNI RASPORED DOGAŠANJA

PONEDJELJAK

19:00 - Salvation Band (muzička proba)


UTORAK

06:00 - Molitva

19:00 - Bez Kompromisa (muzička proba)


SRIJEDA

19:00 - Molitveni sastanak/biblijska predavanja
19:00 - Bez Izlike (sastanak za mlade)


SUBOTA

Ulična evangelizacija - prema rasporedu

18:00 - Muzička proba (band Salvation)


NEDJELJA

09:00 - Biblijska predavanja

09:30 - Molitva

10:00 - Bogoslu¾je

18:00 - Bogoslu¾je za mlade

Tjedni raspored

Mjesečni raspored (PDF)

Vijesti

Najave

Iz tiska