POVIJEST I RAZVOJ O NAMA

Crkva cjelovitog evanđelja je kršćanska vjerska zajednica utemeljena u Zagrebu 1989. godine pod nazivom "Zajedništvo ljudi cjelovitog evanđelja". Započeta je uz pomoć i suradnju s paracrkvenom organizacijom "Međunarodno udruženje poslovnih ljudi za širenje punog evanđelja" (Full Gospel Business Men’s Fellowship International). Nakon što je donesen zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica u RH 2003. godine, zajednica je promijenila naziv u Crkva cjelovitog evanđelja (CCE).


Crkva cjelovitog evanđelja crkva je protestantsko evanđeoske baštine, utemeljena na kršćanskim načelima objavljenim u Bibliji. Surađuje sa sličnim crkvama u Hrvatskoj i inozemstvu, a korijene svog postojanja i djelovanja ima u međunarodnom pentekosnom duhovnom pokretu koji se pojavio krajem 19. stoljeća kao odgovor na ondašnja nova svjetska duhovna kretanja te većinom unutar crkava protestantske baštine. To znači da naglasak stavlja na živu, praktičnu vjeru u Isusa Krista i djelovanje Duha Svetog među vjernicima. Crkva cjelovitog evanđelja posebnu važnost pridaje evangelizaciji, molitvi, podučavanju i muzici. Također obučava vjernike-laike na raznim područjima civilnog i crkvenog vodstva te je vrlo aktivna na društvenom i političkom planu u RH. Aktivno pomaže i sudjeluje u osnivanju i djelovanju raznih civilnih udruga i paracrkvenih institucija čija je vizija promicanje praktičnih kršćanskih načela na svim društvenim područjima. Osobito se zalaže za promicanje vjerskih i ljudskih sloboda, obiteljskih vrijednosti, morala i etike, a svojim društvenim projektima i aktivnostima pridonosi općem dobru.


Crkva cjelovitog evanđelja djeluje prvenstveno na širem području grada Zagreba s vizijom širenja svog utjecaja i djelovanja na veća mjesta u Hrvatskoj, osobito ona u kojima evanđelje nije prezentirano na praktičan i cjelovit način. Crkva cjelovitog evanđelja 2003. godine upisana je u Evidenciju vjerskih zajednica pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske pod rednim brojem 24 (Rješenje: Kl:UP:/I-070-01/03-01/44; Ur. br.:514-09-02-03-5 od 03.12. 2003.) Na temelju članka 9. stavka  1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine  broj 83/02 i 73/13) Crkva cjelovitog evanđelja  je 12. rujna 2014. godine sklopila Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Vladom Republike Hrvatske.


GALERIJA

Povijest i razvoj

Pastoralni tim

Voditelji i koordinatori službi

Misija

Temeljne vrijednosti

Operativne smjernice

Organizacijska struktura (PDF)

Članska pristupnica (PDF)

Statut (PDF)

Bez Kompromisa

Hrvatska kršćanska koalicija

Biblijski institut